موانع مراجعه شهروندان به محاکم قضایی در شهرداری حذف شد

موانع مراجعه شهروندان به محاکم قضایی در شهرداری حذف شد

* مریم روانبخش
یادداشت: بر اساس قوانین، شهرداری حق ندارد در قراردادهای تنظیمی از مراجعه شهروندان به دادگاه‌ها ممانعت به عمل آورد.
طبق اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و اشخاص می‌توانند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه کنند و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی دسترسی داشته باشند.
بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، گاهی مشاهده می‌شد که شهرداری در قراردادها به موجب ماده یا تبصره‌ای، حق مراجعه اشخاص به مراجع قضایی را سلب و ساقط می‌کند؛ از این‌رو با اطلاع از این موضوع، کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای اسلامی شهر همدان به نفع مردم و در راستای اجرای عدالت، وارد عمل شد.
این کمیسیون تخصصی سریعاً پیشنهاد طرح حذف چنین شرطی در قرارداد را به صحن شورا ارائه داد که متعاقباً مصوب شد.
در مجموع با توجه به پیگیری‌های کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورا، موانع جلوگیری از مراجعه شهروندان به محاکم قضایی در قراردادهای شهرداری حذف شد.
شهرداری در تمامی قراردادهای منعقده، حق درج شرط عدم مراجعه به محاکم قضایی را ندارد و چنانچه هر یک از شهروندان شاهد اجرای خلاف مصوبه فوق بودند، می‌توانند مراتب را به‌منظور برخورد به شورای شهر منعکس کنند.

* رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای اسلامی شهر همدان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *