صورت جلسه شماره ۴۵

صورت جلسه شماره ۴۵

چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۱۵/۱۶ روز سه شنبه مورخ  ۱۰/۰۷/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید مجید یونسی و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان ریاست شورا در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد.

 

نامه های طرح شده در جلسه:

– نامه های شماره ۸۸۱۴/۱۱/۱۰ مورخ ۲۸/۰۵/۹۷ شهرداری (۳۶۴۲۴۳/ش مورخ ۲۸/۰۵/۹۷) و شماره ۱۰۹۸۳/۱۱/۱۰ مورخ ۰۷/۰۷/۹۷ شهرداری (۳۶۵۴۵۷/ش مورخ ۰۷/۰۷/۹۷) مطرح و با اعزام چهارده دستگاه خودروی خدماتی حمل زباله و هفتاد نفر پرسنل مربوطه به مدت ۱۵ روز به کربلای معلی به مناسبت اربعین حسینی و پرداخت هزینه های آن به مبلغ هشتصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰) ریال از محل اعتبارات ماده ۱۶ از محل متمم بودجه سال جاری به حساب سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان موافقت شد.

– نامه شماره ۹۲۹۵/۱۱/۱۰ مورخ ۰۶/۰۶/۹۷ شهرداری (۳۶۴۵۸۷/ش مورخ ۰۶/۰۶/۹۷) مطرح و با جابجایی اعتبار در بودجه مصوب سال جاری منطقه دو بشرح زیر موافقت شد.

                                                                                                                         

 ارقام به هزار ریال

کد عنوان اعتبار مصوب اعتبار پیشنهادی افزایش/کاهش
۴۲۰۰۴ هزینه خدمات شهری تعهدات ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ۰۰۰/۵۰۰/۲۷ ۰۰۰/۵۰۰/۲ –
۳۰۶۰۹۰۰۰۳ توسعه و تجهیز فرهنگسرای حکمت و خانه احزاب ۰۰۰/۵۰۰/۲ ۰۰۰/۵۰۰/۲ +

 

– نامه شماره ۹۴۱۸/۱۱/۱۰ مورخه ۱۰/۰۶/۹۷ شهرداری (۳۶۴۶۵۷/ش مورخ ۱۰/۰۶/۹۷) مطرح و با استناد به بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن با مفاد دویست و شصت و یکمین (۲۶۱) صورتجلسه کمیسیون نامگذاری غیر از بند (۱) آن ، موافقت شد.

 

شرح مصوبات جلسه  کمیسیون نامگذاری مورخ    ۰۶/۰۵/۱۳۹۷

ردیف مصوبات
۱ با عنایت به درخواست سازمان محترم نظام مهندسی ساختمان استان همدان به شماره ۱۸۲۹۷/۹۶ مورخ ۲۲/۰۸/۹۶ و همچنین نامه شماره ۳۶۳۲۵۰/۱۵/۷۰  مورخ ۲۱/۹/۹۶ ریاست محترم شورای شهر در خصوص  تغییر نام خیابان مجاور مدرسه آمنه یا خیابان منتهی به تپه عباس آباد ( عباس آباد)  به نام مهندس قهوه ای ، با توجه به اینکه معبر مورد نظر را نمیتوان تغییر نام داد لذا با درخواست فوق مخالفت گردید و مصوب شد کوچه مداین واقع در خیابان جهان نما و منتهی به خیابان هویزه به دلیل سکونت خانواده ایشان به نام مهندس قهوای ای تغییر نام یابد .

 

۲ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۳ مصوب شد، کوچه های فاقد نام واقع در کوی شهرک اندیشه-خیابان دانش آموز – خیابان سعدی به نام بینش و کوچه های منشعب از آن به نام های دانش ۱ الی ۶  نامگذاری گردد ( دانش ۱ الی ۳ در محل پلاک دارد)
۳ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۳ مصوب شد، کوچه های فاقد نام واقع در کوی شهرک اندیشه-خیابان دانش آموز – کوچه ایران ۱  به نام های فرعی ۱ الی ۳  نامگذاری گردد (در اکثر کوچه های فرعی پلاک موجود نیست و فقط مسیر دسترسی بین کوچه می باشد)
۴ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۳ مصوب شد، کوچه های فاقد نام واقع در شهرک مدنی – مجتمع فجر  به نام های فجر  ۱ الی ۴  نامگذاری گردد ( کوچه های محوطه مجتمع فجر)
۵ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۳ مصوب شد، کوچه ی فاقد نام واقع در شهرک مدنی – میدان کوثر – بلوار کوثر  به نام کوچه کوثر  نامگذاری گردد ( کوچه های منشعب از کوچه بی نام فوق به نام های کوثر ۱ الی ۱۰ در محل موجود می باشد)
۶ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۳ مصوب شد، کوچه ها ی فاقد نام واقع در شهرک مدنی – خیابان پرورش – خیابان میلاد  به نام های میلاد ۱ الی ۳  نامگذاری گردد .
۷ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۳ مصوب شد، کوچه ها ی فاقد نام واقع در شهرک مدنی – خیابان پرورش –کوچه گلبرگ  به نام های گلبرگ ۱ الی ۶  نامگذاری گردد . (گلبرگ ۱ الی ۳ در محل پلاک دارد)
۸ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۳ مصوب شد، کوچه ها ی فاقد نام واقع در شهرک مدنی – پایین تر از تقاطع فردیس – ما بین کوچه های قدس ۱ الی ۴  به نام های فرعی ۱ الی  ۴نامگذاری گردد . (در کوچه های فرعی پلاک موجود نیست و فقط مسیر دسترسی بین کوچه می باشد)

 

– نامه شماره ۹۹۴۰/۱۱/۱۰ مورخ ۱۷/۰۶/۹۷ شهرداری (۳۶۴۸۲۱/ش مورخ ۱۷/۰۶/۹۷) مطرح و با فروش (واگذاری) سرقفلی واحدهای تجاری طبقات همکف و اول بدون واگذاری حق مالکیت بشرح نامه مذکور واقع در مجتمع سینا از طریق انتشار آگهی مزایده و رعایت قانون و مقررات مربوطه موافقت ولیکن با فروش زیرزمین به مساحت ۳۸۷ مترمربع و نیز واحدهای اداری درخواست شده مخالفت گردید.

 

 

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *