صورت جلسه شماره ۵۸

صورت جلسه شماره ۵۸

پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۰۵/۱۶ روز سه شنبه مورخ  ۰۶/۰۹/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید علیرضا فولادی و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان ریاست شورا در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد. 


ارائه گزارش :

– سرکار خانم نوراله زاده رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری گزارش شفاهی از جلسه مربوط به طرح جامع، جمعیت، نرخ رشد، نظریات متفاوت شرکت کنندگان در جلسه راجع به نرخ رشد شهر همدان ارائه کرد. ضمناً در این مورد نامه شماره ۳۶۳۴۴۸/۶۱/۷۰ مورخ ۶/۹/۹۷ خطاب به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان نوشته و از ایشان در مورد جمعیت شهر همدان و مبنای برآورد و نرخ رشد آن سوال شده است.

– جناب آقای کاوسی رییس کمیسیون بودجه گزارش سمعی و بصری از عملکرد شش دوازدهم (۱۲/۶ ) بودجه مصوب سال جاری شهرداری که توسط کارشناسان کمیسیون تهیه شده بود ارائه و هر یک از اعضاء نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و در نهایت مقرر شد گزارش مذکور توسط کمیسیون خلاصه و جهت تحلیل و رتبه بندی هر یک از قسمت ها و واحدهای مناطق به شهرداری ارسال و شهرداری نیز نتیجه این اقدامات را به شورا اعلام نماید.

 

نامه های مطرح شده در جلسه  :

– نامه شماره ۱۱۹۵۱/۱۱۶ مورخ ۱۰/۸/۹۷ اداره کل امور مالیاتی استان همدان (۳۶۷۰۲۵/ش مورخ ۱۴/۸/۹۷) مطرح و آقایان حمید بادامی نجات و حسین قراباغی به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر در هیئت حل اختلاف مالیاتی همدان در اجرای بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم انتخاب و معرفی شدند

– نامه مورخ ۱۵/۸/۹۷ کمیسیون فرهنگی اجتماعی (۳۶۷۲۱۷/ش مورخ ۱۹/۸/۹۷) مطرح و با طرح ارائه شده در خصوص مدیریت فرهنگسراهای شهرداری همدان بشرح زیر موافقت شد :

طرح جامع مدیریت فرهنگسراها و مجموعه های فرهنگی ورزشی شهرداری همدان

ماده ۱) تشکیل اتاق فکر : سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری مکلف است با هدف استفاده از ظرفیت های مردمی در ارتقاء فعالیت های فرهنگسراها و مجموعه های فرهنگی ورزشی ؛ در هر یک از مراکز زیر مجموعه خود با بهره گیری از فعالان فرهنگی اجتماعی داوطلب و با محوریت مسئول فرهنگسرا ، اتاق فکر فرهنگسرا را تشکیل دهد.

تبصره ۱ : ابلاغ اعضاء این هیئت با پیشنهاد معاون فرهنگی سازمان و با امضاء رئیس سازمان و به مدت ۲ سال صادر می گردد.

تبصره ۲: مسئول هر  فرهنگسرا به عنوان دبیر و عضو هیئت تعیین می گردد.

تبصره ۳: پیشنهادات ارائه شده توسط اتاق های فکر ، پس از تائید معاون فرهنگی سازمان ، توسط مسئول فرهنگسرا اجرایی می گردد .

تبصره ۴: از ظرفیت نخبگان ، واقفان ، فرهنگیان ، دانشگاهیان ، معتمدین محل و…. در ترکیب اتاق های فکر استفاده شود.

تبصره ۵: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری موظف است ظرف ۱۵روز از زمان ابلاغ این مصوبه ، دستورالعمل اجرایی “راه اندازی اتاق های فکر” را تهیه و جهت تصویب به شورا ارسال نماید. شرح وظایف ،  حدود اختیارت و ترکیب اتاق های فکر در این آئین نامه پیش بینی گردد.

ماده ۲): سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری موظف است با کمک اتاق فکر هر فرهنگسرا ، منشور کاری فرهنگسرای مربوطه را تهیه و در ورودی مراکز نصب گردد. تا مردم با اهداف و ساز و کارهای موجود در فرهنگسرا آشنا می شوند.

تبصره) اهداف ، دوره های آموزشی و امکانات… فرهنگسرا در این این منشور مشخص گردد.

ماده ۳) با توجه به امکانات و اقتضائات  هر فرهنگسرا پیوست اقتصادی ، تفریحی و گردشگری تهیه گردد. و اقدامات لازم برای بهره گیری از ظرفیت های گردشگری ، اقتصادی و … فرهنگسرا ها به عمل آید.

ماده۴ ) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری موظف است به منظور حل مشکلات مربوط به حق الزحمه مربیان (سقف ۵۰ ساعت در ماه ، تاخیر در پرداخت ، مبلغ حق الزحمه هر ساعت و… ) ظرف مدت ۱۵روز از زمان ابلاغ این مصوبه لایحه پیشنهادی خود را به شورای شهر ارسال نماید.

ماده ۵) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری موظف است  کمیته ای متشکل از ۱- رئیس سازمان ۲- معاون فرهنگی ۳-مدیر مالی  ۴- مدیر امور اداری ۵- مسئول واحد تجهیز ۶- مسئول فرهنگسرای مربوطه ۷- نماینده کمیسون فرهنگی شورا (عضو ناظر) تشکیل داده و ظرف مدت ۱ ماه ضمن حل مشکلات جزئی مراکز فرهنگی برنامه زمانبندی جهت حل کامل مشکلات فرهنگسراها را ارائه نماید.

ماده ۶) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی از طریق مذاکره و انعقاد تفاهم نامه با ارگان های متولی از قبیل اداره کل فنی حرفه ای، اداره کل آموزش پرورش ، انجمن سینمای جوان ، اداره کل میراث فرهنگی و…  نسبت به صدور مدارک پایان دوره معتبر جهت دوره های آموزشی اقدام نماید.

ماده ۷ ) معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و اداره کنترل و نظارت موظف تامین و آموزش نیروهای خدماتی و نگهبانان فرهنگسراها با توجه به محیط فرهنگی این مراکز هستند.

ماده ۸) شهرداری های مناطق با هماهنگی و پیگیری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی موظف به انجام اقدامات لازم در خصوص مناسب سازی فرهنگسراها جهت معلولین می باشند.

ماده ۹)واحد روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی موظف است فعالیت های فرهنگسراها را مستند سازی نموده  و از فعالیت های مجموعه های موفق فیلم مستند تهیه نماید.

ماده ۱۰) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی موظف است هر ساله ضمن بررسی عملکرد فرهنگسراهای زیرمجموعه ، نسبت به شناسایی ، معرفی و تقدیر از فرهنگسرای موفق به عنوان نمونه و الگو اقدامات مقتضی را به عمل آورد  تا فضای رقابت سالم بین کارکنان فرهنگسراها ایجاد گردد.

ماده ۱۱) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی موظف است در ترویج و آموزش حقوق و تکالیف شهروندی در حوزه‌های مدیریت شهری فعالیت مؤثر داشته باشد.

ماده۱۲) کلیه مراکز فرهنگی ورزشی شهرداری می‌بایست بر اساس جداول تعرفه‌ های تعیین شده اقدام نموده و در صورت نیاز برای ارایه سایر خدمات، آموزشها و دوره ها، قبلاً در لایحه تعرفه‌های سالانه موارد را لحاظ و از شورای اسلامی شهر مجوز اخذ نمایند.

ماده۱۳) جهت ایجاد هماهنگی بین فرهنگسراها در خصوص دوره ها آموزشی موجود در مراکز ، کمیته ای با حضور معاونین فرهنگی و اجتماعی سازمان ، ۳ نفر از مسئولین مراکز و ۲ نفر از مربیان فعال در فرهنگسراها تشکیل و ضمن پیشنهاد دوره های متناسب با امکانات و نیازهای هر مرکز ، سرفصل ها و منابع مورد استفاده در رشته های مختلف را تهیه می نماید.

– نامه شماره ۱۳۵۰۸/۱۱/۱۰ مورخ ۲۲/۸/۹۷ شهرداری (۳۶۷۳۶۹/ش مورخ ۲۲/۸/۹۷) قرارداد شماره ۵۹۷۹ مورخ ۱۹/۴/۹۷ با دانشگاه علوم پزشکی همدان مطرح و با واگذاری حق انتفاع یک قطعه زمین ملکی شهرداری (فاقد سند ثبتی) به مساحت ۶۸/۳۶۹ مترمربع واقع در منوچهری ۱۲ متری صفوی نبش کوچه محمدی به دانشگاه علوم پزشکی به مدت ۹۹ سال به منظور ساخت پایگاه یا مرکز بهداشتی درمانی موافقت شد.

 

– نامه مورخ ۵/۹/۹۷ کمیسیون فرهنگی اجتماعی (۳۶۷۸۷۷/ش مورخ ۵/۹/۹۷) مبنی بر پیشنهاد پیگیری نامگذاری اول شهریور به نام روز همدان مطرح و با پیشنهاد شهرداری نسبت به پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی بشرح زیر موافقت شد.

با احترام؛ طرح پیگیری نامگذاری روز اول شهریور به عنوان روز همدان و هفته اول شهریور به عنوان هفته فرهنگی همدان و ارسال این پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق شورای عالی استان ها ” که در جلسه شماره ….. مورخ ……./۱۳۹۷ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مطرح و به تصویب رسیده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم می‌گردد.

– عنوان: پیشنهاد نامگذاری روز اول شهریور به عنوان روز همدان و هفته اول شهریور به عنوان هفته فرهنگی همدان

– مقدمه توجیهی: در سالهای اخیر و به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک برنامه هایی توسط دستگاه های دولتی و تشکلهای مردمی در شهر همدان برگزار می گردد که ضمن ایجاد نشاط اجتماعی بین مردم شهر ، به تدریج تبدیل به یک جاذبه برای گردشگران گردیده است ، این در حالی ست که این نامگذاری بصورت غیر رسمی و بصورت خودجوش بین فعالان فرهنگی شهر صورت گرفته است و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی نامگذاری مناسبت های رسمی مصوبه ای در این زمینه نداشته است.

با عنایت به ماده ۵   آیین نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص” مصوب جلسه ۶۴۸ مورخ  ۲۴/۶/۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگونه پیشنهاد نامگذاری روزها ابتدا به شورای فرهنگ عمومی ارایه می شود و پس از بررسی و تصویب در آن شورا به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و به عنوان روز و مناسبت خاص در تقویم درج می شود. و نیز بر اساس ماده ۳   “دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبت های خاص “مصوب جلسه ۵۴۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۹شورای فرهنگ عمومی ؛ رئیس شورای عالی استان ها می تواند پیشنهاد نامگذاری ایام سال را به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه نماید.

لذا پیشنهاد می گردد شهرداری مراحل قانونی نامگذاری روز اول شهریور به عنوان روز همدان و هفته اول شهریور به عنوان هفته فرهنگی همدان را انجام و پس از تصویب شورای اسلامی شهر همدان از طریق شورای عالی استان ها پیگیری وتائیدیه آن را به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور انجام دهد .

– متن:

با عنایت به تاریخ دیرپا و چندین هزار ساله کهن دیار همدان و با عنایت به جایگاه بی بدیل این شهر در شکل گیری تاریخ و تمدن ایران زمین و نیز با توجه به آمیختگی نام همدان با نام فیلسوف و پزشک نامدار ایرانی حکیم ابوعلی سینا ؛ پیشنهاد می گردد شهرداری روز اول شهریور – روز بزرگداشت ابوعلی سینا – به عنوان روز همدان و هفته اول شهریور به عنوان هفته فرهنگی همدان را از طریق شورای عالی استان ها وشورای عالی انقلاب فرهنگی برای نامگذاری پیگیری نماید.

۱- نامه های طرح شده در جلسه شماره ۵۸- ۶/۹/۹۷ (غیر مصوب) برای ارسال به شهرداری یا کمیسیون ها :

۱/۳- نامه شماره ۱/۱۶۵۸ مورخ ۲۳/۸/۹۷ کانون المهدی (عج) (۳۶۷۴۹۷/ش مورخ ۲۴/۸/۹۷) مبنی بر تقاضای مساعدت مالی مطرح و جهت هرگونه اقدام قانونی لازم به شهرداری ارجاع شد. (فرهنگی -۲۷/۱۹)

۲/۳- نامه مورخ ۶/۹/۹۷ کمیسیون حقوقی (۳۶۷۹۸۹/ش مورخ ۶/۹/۹۷) در مورد ملک آقای سیف اله ترابی مطرح و متن ذیل جهت اطلاع و اقدام قانونی لازم به شهرداری ابلاغ شد.

نظر به اینکه مالک در حال اخذ پروانه ساختمانی و تصمیم به ساخت و ساز مطابق پروانه را دارد و همزمان متقاضی ابقاء موقتی بنای موجود تا زمان احداث ساختمان جدید می باشد، لذا دستور فرماییدموضوع در صحن شورا با این  پیشنهادکه  به جهت مساعدت با نامبرده( با توجه به اینکه مالک جریمه ساختمان قدیمی را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز پرداخت نموده) تا زمان احداث ساختمان جدیدمطابق پروانه  نسبت به تخریب ملک قدیمی اقدام نماید وتعهدی نیز از مالک اخذ گردد که شهرداری مخیر خواهد بدون نیاز به مجوز از سایر ارگانهای مربوطه مثل ماده صد و… رأساً نسبت به تخریب ملک موصوف اقدام و هزینه آن را از مالک مطالبه نماید.

۳/۳- نامه شماره ۱۳۴۰۲/۱۱/۱۰ مورخ ۲۰/۸/۹۷ شهرداری (۳۶۷۳۱۷/ش مورخ ۲۰/۸/۹۷) مطرح و به شهرداری اعلام شد درخصوص اولویت بندی عرض معبر از نظر شورای اسلامی شهر نیز به ترتیب بندهای الف و ب شرح نامه فوق الذکر در اولویت می باشد. وزیر بندهای هر یک از آنها نسبت به دیگری اولویت و ترجیح ندارد. (معماری-۴۵/۱۸)

۴/۳- نامه مورخ ۲۴/۸/۹۷ آقای حسین رمضانی (۳۶۷۵۰۹/ش مورخ ۲۴/۸/۹۷) در مورد پلاک ثبتی ۲۵۴۳ واقع در جولان چهل پایه مطرح و مقرر گردید درخواست مذکور به شهرداری ارجاع و چنانچه ملک به شخص دیگری واگذار شده شهرداری آن را مجدداً کارشناسی و براساس قوانین و مقررات روز به خریدار جدید واگذار نماید.(معماری-۲۸/۱۹)  /م.ک/۶/۹

 

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *