صورت‌جلسه شماره ۸۶

صورت‌جلسه شماره ۸۶

هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۲۰/۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۴/۱۲/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید محمد رضوان و اعلام دستورکار توسط آقای بادامی نایب رییس محترم شورا در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد :
نامه های طرح شده در جلسه شماره ۸۶:
۱- براساس هماهنگی به عمل آمده قبلی آقای صوفی (شهردار همدان) و همراهان و آقای گلمحمدی (نماینده سرمایه گذار) و همراهان به منظور بحث درخصوص پروژه میدان بار جدید همدان در صحن شورا حضور پیدا کردند.
۲- در ابتدای جلسه آقای گردان ریاست شورا خوشامد گفت و هدف از تشکیل جلسه را که به منظور تسریع در امور اجرایی پروژه یاد شده می باشد مطرح کرد. در ادامه آقایان صوفی، گلمحمدی، گیاه شناس، فتحی و عسگریان نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند که توسط ریاست شورا جناب آقای گردان بشرح زیر جمعبندی شد :
۳- الف – شورای اسلامی شهر در جلسه آتی نظر خود را در مورد شیوه نامه ای که ارائه اعلام خواهد نمود.
۴- ب – طرفین طی جلسه ای نظر خود را راجع به شیوه نامه که بین شهرداری و سرمایه گذار مبادله خواهدشد در قالب صورتجلسه الحاقی به قرارداد اولیه ، اعلام نمایند.
۵- پ- شهرداری صورتجلسه تهیه شده در استانداری، شیوه نامه و هر مدرک دیگری که درچارچوب قرارداد تهیه شده طی نامه ای مبنی بر اخذ مجوز ۱۰% پیش فروش پس از پیشرفت ۳۰% پروژه و واریز وجه حاصله به حساب مشترک، ازشورای اسلامی شهر درخواست نماید.

 

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.