تحقق ۷۸ درصدی بودجه شهرداری در شش ماهه نخست ۱۴۰۰

تحقق ۷۸ درصدی بودجه شهرداری در شش ماهه نخست ۱۴۰۰

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان از تحقق ۷۸ درصدی عملکرد درآمدی شهرداری نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان خبر داد و گفت: شهرداری همدان در بخش عملکرد درآمد، بر اساس بودجه مصوب، موظف بود در برش عملکردی شش‌ماهه خود نسبت به تحقق ۸۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اقدام کند که طی دوره مذکور، حدود مبلغ ۶۶۰ میلیارد تومان معادل ۷۸ درصد درآمد کسب کرده است.


به گزارش وابط‌عمومی شورای اسلامی شهر همدان؛ اکبر کاوسی‌امید در گفت‌وگویی به بررسی گزارش شش ماهه نخست بودجه شهرداری همدان در سال ۱۴۰۰ پرداخت و اظهار کرد: بودجه در نهادهای بزرگ بخش عمومی از جمله شهرداری‌ها علاوه بر برنامه‌ریزی و کنترل عملیات اجرایی و خدمت‌رسانی به شهروندان، یک الزام قانونی به شمار می‌رود؛ به همین منظور بودجه می‌تواند از طریق تخصیص بهینه منابع، زمینه مصرف منابع در محل‌های تعیین شده و کارایی و اثربخشی عملیات را فراهم کند.
کاوسی‌امید تأکید کرد: بودجه حداقل سطح پاسخ گویی مدیران شهرداری را به شهروندان و نمایندگان قانونی و منتخب آنها در شورای شهر و سایر نهادهای ذیصلاح فراهم می‌سازد؛ از این‌رو بودجه‌ریزی و ارائه گزارش‌های اجرای بودجه، نقش بی‌بدیلی در اعمال نظارت مالی و عملیاتی بر شهرداری خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه بودجه مصوب، نقشه راه شهرداری‌هاست؛ افزود: در راستای اجرای بند ۱۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است هر ۶ ماه یکبار صورت جامعی از درآمد و هزینه‌های صورت گرفته را که با اکثریت آرا به تصویب شورای شهر رسیده است برای اطلاع عموم انتشار دهد.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه، ‌بودجه و مالی شورای شهر همدان؛ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان و سازمان‌های وابسته از لحاظ منابع شهرداری و کمک دولت برابر با هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان؛ از لحاظ مصارف مشتمل بر اعتبارات هزینه‌ای معادل ۶۹۳ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان؛ مأموریت‌های عمرانی معادل ۹۴۳ میلیارد و ۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و از لحاظ پرداخت بدهی‌های قطعی شده سنواتی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در صحن شورا مصوب شده بود.
کاوسی‌امید افزود: عملکرد شش‌دوازدهم شهرداری همدان و سازمان‌های وابسته از لحاظ منابع درآمدی شهرداری ۶۶۰ میلیارد و ۳۱۵ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۹۰۰ تومان؛ مصارف مشتمل بر هزینه‌های عمومی به مبلغ ۲۵۸ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان؛ مأموریت‌های عمرانی نیز به مبلغ ۱۵۲ میلیارد و یک میلیون و ۲۰۳ هزار و ۶۰۰ تومان و پرداخت تعهدات قطعی شده سنواتی به مبلغ ۲۸ میلیارد و ۶۶۷ میلیون و ۷۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان مورد بررسی و با استناد به ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها مورد موافقت قرار گرفت.
وی معتقد است: عملکرد بودجه شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان با اکثریت آرا به تصویب رسید؛ اما متأسفانه ایرادات اساسی به این عملکرد وارد است که انتظار می‌رود این نواقص در ادامه روند امور شهری، اصلاح شود.

* تحلیلی بر عملکرد شش‌دوازدهم بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان در ادامه به ارائه گزارش تحلیلی عملکرد شش‌دوازدهم بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان پرداخت و گفت: درآمدهای وصولی در بررسی منابع و مصارف شهرداری همدان، به مبلغ حدود ۶۶۰ میلیارد تومان ثبت و وصول شده و در مقابل، مصارف شهرداری در مجموع مبلغ ۴۳۹ میلیارد تومان است که اختلاف به‌وجود آمده به‌مبلغ ۲۲۱ میلیارد تومان ناشی از ثبت درآمدهای تعهدی و تفکیک توسط مناطق و سازمان‌های وابسته است.
کاوسی‌امید با بیان اینکه درآمد وصول شده شهرداری ستاد مبلغ ۷۳ میلیارد و ۵۴۶ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۶۰۰ تومان معادل ۳۳ درصد نسبت به سهم شش‌ماهه بوده که طی بررسی، درآمد ثبت شده در شهرداری مرکز به صورت نقدی وصول شده است.
وی؛ عدم وصول مناسب درآمد اعطایی دولت را یکی از دلایل عدم وصول درآمد شهرداری ستاد برشمرد و افزود: مقرر شد شهرداری ستاد نسبت به وصول این ردیف، اقدام و در صورت نیاز مکاتبات لازم را به انجام رساند؛ از سوی دیگر کمک‌ها و اعانات دریافتی از مؤسسات عمومی غیر‌دولتی مطرح شد که مربوط به کمک نقدی شهرداری منطقه یک به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان و شهرداری منطقه ۲ به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان بوده؛ اما عملکرد ثبت شده در این گزارش به‌مبلغ ۲۱.۶ میلیارد تومان معادل ۳۹ درصد نسبت به سهم بودجه ستاد در شش‌دوازدهم است.
کاوسی‌امید ادامه داد: دریافت اوراق مشارکت به ارزش ۷۵ میلیارد تومان مربوط به قطار شهری است که با توجه به اینکه عینا همین مبلغ در پروژه‌های عمرانی نیز دارای اعتباراست، عملکرد درآمد و عمرانی شهرداری مرکزی به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان فاقد عملکرد ریالی است؛ از این‌رو مقرر شد از مشاور قطار شهری در صحن شورا به‌منظور بررسی و تعیین‌تکلیف این پروژه دعوت شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان همچنین با توجه به تعریف پروژه‌های عمرانی در خصوص تجهیزات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، از عدم دریافت تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: بنا بر فرسوده شدن ناوگان آتش‌نشانی مقرر شد پروژه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات امداد و نجات با اعتبار ۲۰.۵ میلیارد تومان صورت گیرد که با توجه به عدم عملکرد در گزارش شش‌ماهه، شهرداری مکلف به تأمین وام بانکی به‌منظور تجهیزات مورد نیاز حداکثر تا یکم دی‌ماه امسال است و باید تمهیدات لازم برای برخورداری از تسهیلات مورد نظر به‌کار گرفته شود.
کاوسی‌امید با تأکید بر اینکه مقرر شد شهرداری همدان چگونگی و نحوه وصول بهای خدمات را در سایر شهرداری‌های کلان‌شهرها بررسی و پیشنهاد مشخص خود در این خصوص را حداکثر تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ به شورا ارسال کند؛ اظهار کرد: با توجه به پایین بودن وصولی شهرداری مناطق چهارگانه در خصوص درآمدهای کوششی، شهرداری موظف شد اقدامات لازم در خصوص افزایش عملکرد این درآمدها را در شش ماهه دوم انجام دهد.
وی با اشاره به گزارش تعداد فیش‌های صادر شده نوسازی در مناطق چهارگانه، بیان کرد: با توجه به اینکه تعداد پرونده‌های قابل وصول در مناطق چهارگانه، ۱۵۴ هزار و ۳۹۷ فقره و تعداد فیش‌های توزیع شده نیز ۶۲ هزار و ۳۵۵ فقره بوده که تنها ۱۹ هزار و ۲۶۹ فیش به مرحله وصول درآمده است؛ از این‌رو مقرر شد شهرداری همدان در این‌باره، تمهیدات لازم را لحاظ کنند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان تأکید کرد: مقرر شد فهرست اموال غیرمنقول (درآمد حاصل از فروش و درآمد حاصل از تفکیک) به صورت مجزا در ۴ منطقه و شهرداری ستاد حداکثر تا تاریخ پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ به شورا ارسال شود.
کاوسی‌امید با تأکید بر اینکه مقرر شد هزینه اجرای برنامه‌های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری که در بودجه شهرداری همدان دارای اعتبار مصوب است، صرفا از طریق سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و در چارچوب تصمیمات کمیته فرهنگی هزینه شود؛ گفت: همچنین مقرر شد هزینه‌های آموزش شهروندی که در بودجه شهرداری همدان دارای اعتبار مصوب است، صرفاً بر اساس سیاست‌های کمیته فرهنگی و با تأیید سازمان فرهنگی شهرداری همدان هزینه شود.
وی در ادامه گفت: باید هزینه‌های رفاهی کارمندان و کارکنان شهرداری همدان در سه محور ورزشی و کمک هزینه‌های ازدواج و فرزندآوری در دستور کار قرار گیرد و در این زمینه پیشنهاد قانونی (در قالب اصلاحیه و متمم بودجه) به شورا ارسال و نسبت به اخذ مجوزات لازم، اقدام شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان اعلام کرد: براساس هزینه ثبت شده در گزارش شش‌ماهه مشخص شد که در مجموع، شهرداری همدان ۳۵ درصد از هزینه‌های مصارف خود را در پروژه‌های عمرانی، ۵۹ درصد صرف هزینه‌های جاری و ۷ درصد هم صرف پرداخت تعهدات قطعی شده، کرده است.
کاوسی‌امید همچنین تأکید کرد: با توجه به اهمیت و اولویت اجرای پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح شهید سردار همدانی، پل غدیر، پارکینگ آقاجانی‌بیگ، مجتمع و پارکینگ سینا و آسفالت معابر اصلی مقرر شد معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه نیروی انسانی شهرداری نسبت به برآورد و پیش‎بینی اعتبار لازم به‌منظور اتمام پروژه‌های مذکور در بودجه اصلاحیه متمم سال ۱۴۰۰ صورت گیرد و منابع تأمین هزینه آن از محل اعتبار پروژه‌هایی که تاکنون با دلایل و توجیه کافی اجرایی نشده‌اند و فاقد پیشرفت فیزیکی هستند، تأمین شود؛ از این‌رو مقرر شد شهرداری همدان حداکثر تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به ارائه اصلاحیه متمم بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام کند.

* تأکید بر تعیین‌تکلیف پروژه بازنگری طرح جامع ترافیک

وی در ادامه با اشاره به برخی تأکیدات بودجه در حوزه شهرداری ستاد و با تأکید بر تمرکز و دقت بیشتر در این حوزه افزایش ۵۲ درصدی ردیف ساماندهی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر، گفت: مقرر شد شهرداری ستاد مباحث مغفول مانده در زمینه ارزش افزوده را به شورای شهر ارائه دهد و از سوی دیگر اقدامات لازم به‌منظور بررسی عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام شود.
کاوسی‌امید همچنین با اشاره به مأموریت‌های عمرانی به حوزه ستاد، اظهار کرد: اعتبار ردیف بودجه خانه صیفی واقع در جولان که دارای ارزش تاریخی است، نیاز به اصلاحیه تا سقف مبلغ ۶ میلیارد تومان دارد و در مجموع به ارزش ۱۰ میلیارد تومان قابل واگذاری است که باید در دستور کار شهرداری ستاد (واحد املاک و مستغلات) قرار گیرد.
وی افزود: مقرر شد ادامه پروژه بازنگری طرح جامع حمل‌و‌نقل و ترافیک و همچنین ادامه مطالعات موضوعی و موضعی آن توسط معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری به شورا ارسال شود؛ از سوی دیگر مطالعات طرح موضوعی موضعی شهرسازی در خصوص طرح تفصیلی حسن‌آباد و علی‌آباد باید به سرانجام برسد.
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان همچنین با تأکید بر اینکه مقرر شد پروژه تفکیک زباله و بازیافت زباله به‌عنوان جایگزین دفن مدنظر شهرداری قرار گیرد و با برنامه‌ریزی حداکثر ۴ ساله نسبت به اصلاح این فرآیندها، اقدامات لازم صورت پذیرد؛ عنوان کرد: ساماندهی زباله‌گردها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در مورد دفن و بازیافت زباله از طریق به‌کارگیری سرمایه‌گذار باید در دستور کار شهردار ی همدان قرار گیرد؛ از سوی دیگر همچنین با توجه به فرسوده شدن ناوگان آتش‌نشانی، عملیات شدن پروژه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات امداد و نجات با اعتبار حدود ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ( بودجه شهرداری ستاد) ضرورت دارد و باید در گزارش شش‌ماهه دوم شهرداری ستاد نسبت به اخذ وام بانکی به‌منظور خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان آتش‌‎نشانی اقدامات لازم انجام شود.

* تأکید بر تعیین‌تکلیف بودجه تالار قرآن با اعمال ماده ۸

وی همچنین با اشاره به برخی تأکیدات بودجه و مأموریت‌های عمرانی در حوزه شهرداری منطقه یک، گفت: مقرر شد شهرداری در ردیف بودجه پروژه مطالعات و احداث سیل برگردان غربی که بر اساس اهمیت آن، متأسفانه با عدم عملکرد در این پروژه مواجه است، اقدام لازم را انجام دهد.
کاوسی‌امید افزود: باید ردیف بودجه تملک پارکینگ تالار قرآن از طریق اعمال ماده ۸ و همچنین ردیف بودجه پروژه احداث چمن مصنوعی زمین خادم در اسرع وقت تعیین‌تکلیف شود.

* تأکید بر دیوارکشی و پوشش رودخانه شهید صفری در محدوده منطقه ۳

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان در ادامه با اشاره به برخی تأکیدات بودجه حوزه شهرداری منطقه ۲، افزود: در خصوص ردیف بودجه تکمیل پارکینگ طبقاتی آقاجانی بیگ، مقرر شد واحد فنی مهندسی منطقه در خصوص صدور رای ماده ۳۸ پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
به گفته کاوسی‌امید؛ باید در بودجه اصلاحیه یا سال آینده نسبت به دیوار کشی و پوشش رودخانه شهید صفری در محدوده منطقه ۳ اعتبار لازم دیده شود.
وی با بیان اینکه به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به پل‌ها مقرر شد در طول سال کنترل وضعیت نئوپرن‌ها در پل‌ها صورت پذیرد؛ گفت: مقرر شد در اسرع وقت معاونت برنامه‌ریزی شهرداری نسبت به ارسال رقم اصلاحیه متمم بودجه ۱۴۰۰ در حوزه پل‌های عابر پیاده اقدام کند.

* شهرداری برای جابه‎جایی سنگ‌فروش‌ها اقدام کند

کاوسی‌امید همچنین با اشاره به برخی تأکیدات بودجه حوزه شهرداری منطقه ۳، اظهار کرد: ضمن تأکید بر تملک بلوار سنگ‌فروش‌ها و با توجه به اتمام پروژه مجتمع صنعت، شهرداری منطقه در اسرع وقت باید نسبت به جابه‌جایی سنگ‌فروش‌ها اقدام کند.
وی با تأکید بر اینکه باید گزارش فهرست عملکرد منطقه در پروژه کمک به تجهیز و ساخت مراکز فرهنگی تهیه و اعلام شود؛ پیشنهاد داد: با توجه به عملکرد شهرداری منطقه ۳ در گزارش شش‌ماهه، مقرر شد افراد تأثیر گذار منطقه توسط شهردار تشویق شوند.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان؛ همچنین مقرر شد طرح پروژه ایجاد دور برگردان ورودی کوی شهید مدنی در کمیسیون فنی و شهرسازی با حضور منطقه، بررسی و تعیین‌تکلیف شود.

* طرح کامل اقتصادی و مطالعاتی برای پارک آمادای ارائه شود

کاوسی‌امید در ادامه با اشاره به برخی تأکیدات بودجه حوزه شهرداری منطقه ۴، بیان کرد: مقرر شد یک طرح کامل اقتصادی و مطالعاتی در راستای اجرای پروژه پارک آمادای انجام و به شورا گزارش داده شود و منطقه نیز پیگیری‌های لازم در حوزه الحاق محدوده پارک آمادای در طرح جامع را به‌گونه‌ای اعمال کند که به محدوده شهر اضافه شود.
وی عنوان کرد: همچنین مقرر شد عوارض کسب‌وپیشه میادین میوه و تره‌بار توسط شهرداری منطقه ۴ و با همکاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری، پیگیری و وصول شود.

* تأکیدات بودجه در حوزه سازمان‌های شهرداری

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان در ادامه به بیان برخی از تأکیدات بودجه در حوزه سازمان‌های شهرداری پرداخت و گفت: با توجه به اینکه موضوع خرید شیر هیدرات در مناطق چهارگانه فاقد عملکرد ریالی است، مقرر شد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در فرصت باقیمانده، این مهم را پیگیری کند، از سوی دیگر با توجه به اینکه اعتبار مأموریت‌های عمرانی در سازمان به مبلغ حدود ۵.۲ میلیارد تومان مصوب شده، عملکرد ثبت شده در مجموع به‌مبلغ ۷۴۵ میلیون تومان معادل ۲۸ درصد نسبت به سهم بودجه در گزارش شش‌دوازدهم آمده و پرداخت صورت گرفته صرفاً از محل درآمدهای سازمان صورت گرفته است؛ از این‌رو مقرر شد معاونت مالی و اقتصادی نسبت به تأمین نیازهای اساسی سازمان آتش‌نشانی به‌ویژه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات آتش‌نشانی، اقدامات لازم را انجام دهد.
کاوسی‌امید ادامه داد: بر اساس اظهارات مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل بار و مسافر شهرداری همدان، چنانچه مبلغ ۴ میلیارد تومان به سازمان تزریق شود، قادر خواهند بود اقدامات لازم برای تعمیر و بازسازی ۴۶ دستگاه اتوبوس را در اسرع وقت عملیاتی کنند؛ از این‌رو مقررشد شهرداری همدان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تا پایان سال جاری تمامی ۴۶ دستگاه خودرو فرسوده به ناوگان حمل‌ونقل مسافر اضافه شود. همچنین مقرر شد سازمان نسبت به تعیین‌تکلیف مشکلات جایگاه سی ان جی شاهد و پایانه‌ها، اقدام لازم را در دستور کار قرار دهد، به‌گونه‌ای که حداکثر تا ۳۰ دی‌ماه امسال هر دو جایگاه مجدد آغاز به فعالیت کنند.
به گفته وی؛ اعتبار عمرانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری در بودجه مصوب به‌مبلغ ۱۸.۸ میلیارد تومان است که بر اساس گزارش شش‌ماهه عملکرد عمرانی ثبت شده به مبلغ حدود ۱.۳ میلیارد تومان معادل ۱۳ درصد سهم شش‌ماهه است؛ از این‌رو با توجه به اهمیت پروژه‌های پسماند مقرر شد سازمان مدیریت پسماند شهرداری هماهنگی‌های لازم را در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق ۴گانه را داشته باشد و نسبت به اجرای برخی از پروژه‌های پسماند که قابلیت واگذاری به اکیپ‌های مذکور دارند، به‌ویژه پروژه‌های آسفالت سایت دفن زباله، حصارکشی، ساخت پارکینگ و بازسازی ساختمان اداری سایت زباله، پروژه محوطه‌سازی سوله پارکینگ ماشین‌آلات سایت زباله، ادامه پروژه دیوارکشی سایت زباله و… اقدام کند.
کاوسی‌امید ضمن تأکید بر تعیین‌تکلیف پروژه احداث پارکینگ مکانیزه و جانمایی محل احداث پروژه، بیان کرد: سازمان حمل‌ونقل وترافیک شهرداری باید در بحث نگهداری پله برقی‌ها و آسانسورهای پل‌های عابرپیاده طی تفاهم‌نامه تنظیم شده، پیگیری و اقدام کند و مناطق چهارگانه هم همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند و با توجه به مکاتبات قبلی، مقرر شده بود ظرف مدت ۴۰ روز شهرداری همدان نسبت به تعیین‌تکلیف تعمیر و نگهداری پل‌های عابرپیاده اقدام کند که با گذشت یک ماه از زمان ذکر شده، مقرر شد شهرداری همدان ظرف مهلت ۱۰ روز آینده نسبت به اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش ارائه دهد.
وی همچنین گفت: مقرر شد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری نسبت به اخذ مجوزات لازم در خصوص سردیس شهیدان سردار سلیمانی و سلگی اقدام کند و از سوی دیگر مقرر شد هزینه دیوارکشی باغ میوه شهرداری با استفاده از ظرفیت‎های اکیپ امانی مناطق و از محل مطالبات سازمان توسط شهرداری‌های مناطق، صورت پذیرد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان در ادامه با بیان اینکه پروژه کبابیان با اعتبار ۱۰میلیارد تومان در عملکرد شش‌ماهه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری فاقد عملکرد است که مقرر شد مطالعات انجام شده به شورا ارائه شود؛ افزود: پروژه جداره‌سازی پیاده‌راه بوعلی که در بودجه مناطق مربوطه نیز دارای اعتبار بوده تا تاریخ ارائه گزارش، فاقد عملکرد ریالی و پیشرفت فیزیکی است؛ از این‌رو مقرر شد سازمان عمران با توجه به محدودیت فصل کاری در همدان در اسرع وقت نسبت به اجرایی شدن پروژه اقدام کند.
کاوسی‌امید با تأکید بر بازدید رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی از بازارچه‌های ریحان در شهر قم به‌منظور ارائه گزارش نحوه مدیریت، اجرا و بهره‌برداری همراه با ارائه پیشنهادات اجرایی برای طرح مورد نظر در شهر همدان، گفت: مقرر شد طرح جامع ساماندهی مشاغل و پایش شهری که توسط استانداری مصوب شده است، به‌منظور بهره‌برداری به شورای شهر ارسال شود.
وی تأکید کرد: شهرداری مکلف است به گونه‌ای عمل کند که در گزارش عملکرد بودجه هشت‌دوازدهم سال ۱۴۰۰ سهم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری از عوارض ارزش افزوده کالا و سوخت و همچنین عوارض پروانه ساختمانی مناطق ۴گانه در گزارش سازمان، شناسایی و ثبت شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان در ادامه ضمن تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت‌های موجود در شهرداری، اعلام کرد: ضرورت دارد مناطق شهرداری به پروژه‌های سرمایه‌گذاری اهتمام بیشتری داشته باشند؛ از‌ این‌رو باید ضمن شناسایی پروژه‌هایی که می‌توان از طریق سرمایه‌گذاری مشارکت کرد، از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری به انجام برسانند.
کاوسی‌امید افزود: پروژه‌های سرمایه‌گذاری بازارپرندگان؛ باغ‌ویلا (تُرک‌ها)؛ کارخانه سیمان؛ هایپر؛ بازارچه سفیر؛ گلخانه با غ میوه؛ فرودگاه (کارخانه بازیافت هواپیما)؛ پمپ بنزین (جایگاه سوخت سریع‌النصب)؛ بازیافت پسماند و سایت سد اکباتان و فخرآباد باید در اسرع وقت و با هماهنگی معاونین و مدیران ستادی پیگیری و تعیین‌تکلیف شود.
وی در پایان گفت: مقرر شد شهرداری ستاد به‌منظور تأمین هزینه‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری هر ماه از ابتدای آذرماه مبلغ ۲میلیارد تومان از محل ماده ۱۶در وجه سازمان فرهنگی پرداخت کند؛ ضمناَ با توجه به اینکه پرداختی به سازمان از متوسط پرداخت به سایر سازمان‌ها کمتر است و سازمان درآمدی از سایر منابع با توجه به شرایط موجود ندارد، مقرر شد شهرداری همدان به نسبت تحقق درآمدهای وصولی در ستاد و مناطق چهارگانه و همچنین در راستای بودجه مصوب امسال نسبت به پرداخت اقدام کند.

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *