هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۳۷/۸ روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۳/۹۸ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان رییس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد :


۱- نطق پیش از دستور :
۱/۱- جناب آقای کاوسی رییس محترم کمیسیون برنامه، بودجه و مالی طی سخنان پیش از دستور خود ضمن تشکر از روند رو به بهبود ارائه خدمات بهتر توسط شهرداری به کارگران به ویژه در سال های اخیر اظهار داشت :
براساس بررسی هایی که در جلسات مختلف کمیسیون برنامه، بودجه و مالی به عمل آمده به کارگران عزیز شاغل در بخش پارکبانی سختی شغل تعلق می گیرد. همین موضوع مکتوب به شهرداری اعلام و خواسته شده تا پایان تیر ماه جاری دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و برای سیر مراحل بعدی به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. *۴۰/۸ *
۲- نامه های طرح شده در جلسه شماره ۱۷ مورخ ۱۹/۰۳/۹۸ :
۱/۲- نامه شماره ۲۹۷۹/۱۱/۱۰ مورخ ۲۶/۰۲/۹۸ شهرداری (۳۶۱۶۸۵/ش مورخ ۲۶/۰۲/۹۸) در مورد مدیریت فرهنگسراهای شهرداری مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً به پیوست طرح جامع مدیریت فرهنگسراها به منظور بررسی و صدور دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید پس از طی مراحل نتیجه را به این حوزه ابلاغ فرمایند.
*عنوان: طرح جامع مدیریت فرهنگسراها و مجموعه های فرهنگی ورزشی شهرداری همدان
مقدمه توجیهی: با عنایت به فعالیت قریب به ۱۸ فرهنگسرا و مجموعه فرهنگی ورزشی در زیرمجموعه شهرداری همدان و با توجه به لزوم بهره گیری از ظرفیت های مردمی در فعال سازی این فرهنگسراها و با عنایت به لزوم ایجاد ساز و کارهای قانونی جهت فعالیت این مراکز، تهیه و ارائه این طرح در دستور کار قرار گرفته است.
– متن: ماده۱) تشکیل اتاق فکر: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری مکلف است با هدف استفاده از ظرفیت های مردمی در ارتقاء فعالیت های فرهنگسراها و مجموعه های فرهنگی ورزشی، در هر یک از مراکز زیرمجموعه خود با بهره گیری از فعالان فرهنگی اجتماعی داوطلب و با محوریت مسئول فرهنگسرا، اتاق فکر فرهنگسرا را تشکیل دهد.
تبصره۱: ابلاغ اعضاء این هیئت با پیشنهاد معاون فرهنگی سازمان و با امضاء رئیس سازمان و به مدت ۲ سال صادر می گردد.
تبصره۲: مسئول هر فرهنگسرا به عنوان دبیر و عضو اتاق فکر تعیین میگردد.
تبصره۳: پیشنهاد‌‌های ارائه شده توسط اتاق های فکر، پس از تأیید معاون فرهنگی سازمان، توسط مسئول فرهنگسرا اجرایی می گردد.
تبصره۴: از ظرفیت نخبگان، واقفان، فرهنگیان، دانشگاهیان، معتمدین محل و … در ترکیب اتاق های فکر استفاده شود.
تبصره ۵: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری موظف است ظرف ۱۵ روز از زمان ابلاغ این مصوبه، دستورالعمل اجرایی «راه اندازی اتاق های فکر» را تهیه و جهت تصویب به شورا ارسال نماید. شرح وظایف، حدود اختیارات و ترکیب اتاق های فکر در این آئین نامه پیش بینی گردد.
ماده۲): سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری موظف است با کمک اتاق فکر هر فرهنگسرا «منشور کاری» فرهنگسرای مربوط را تهیه و در ورودی مراکز نصب گردد. تا مردم با اهداف و سازوکارهای موجود در فرهنگسرا آشنا
می شوند.
تبصره) اهداف، دوره های آموزشی و امکانات….. فرهنگسرا در این منشور مشخص گردد.
ماده ۳) با توجه به امکانات و اقتضائات هر فرهنگسرا پیوست اقتصادی، تفریحی و گردشگری تهیه گردد و اقدامات لازم برای بهره گیری از ظرفیت های گردشگری، اقتصادی و … فرهنگسراها به عمل آید.
ماده۴) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری موظف است به منظور حل مشکلات مربوط به حق الزحمه مربیان (سقف ۵۰ ساعت تدریس در ماه، تاخیر در پرداخت حق الزحمه ها، مبلغ حق الزحمه هر ساعت و …) ظرف مدت ۱۵ روز از زمان ابلاغ این مصوبه لایحه پیشنهادی خود را به شورای شهر ارسال نماید.
ماده۵) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری موظف است کمیته ای متشکل از ۱- رئیس سازمان ۲- معاون فرهنگی ۳- مدیر مالی ۴- مدیر امور اداری ۵- مسئول واحد تجهیز ۶- مسئول فرهنگسرای مربوطه ۷- نماینده کمیسیون فرهنگی شورا (به عنوان عضو ناظر) تشکیل داده و ظرف مدت ۱ ماه ضمن حل مشکلات جزئی مراکز فرهنگی برنامه زمانبندی جهت حل کامل مشکلات فرهنگسراها را ارائه نماید.
ماده۶) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی از طریق مذاکره و انعقاد تفاهم نامه با ارگان های متولی از قبیل اداره کل فنی حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش، انجمن سینمای جوان، اداره کل میراث فرهنگی و … نسبت به صدور مدارک پایان دوره معتبر جهت دوره های آموزشی اقدام نماید.
ماده۷) معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و اداره کنترل و نظارت موظف به تأمین و آموزش نیروهای خدماتی و نگهبانان فرهنگسراها با توجه به محیط فرهنگی این مراکز هستند.
ماده ۸) شهرداری های مناطق با هماهنگی و پیگیری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی موظف به انجام اقدامات لازم در خصوص مناسبت سازی فرهنگسراها جهت معلولین می باشند.
ماده۹)واحد روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی موظف است فعالیت های فرهنگسراها را مستند‌‌سازی نموده و از فعالیت های مجموعه های موفق فیلم مستند تهیه نماید.
ماده ۱۰) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی موظف است هر ساله ضمن بررسی عملکرد فرهنگسرا‌‌های زیر‌‌مجموعه، نسبت به شناسایی، معرفی و تقدیر از فرهنگسرای موفق به عنوان نمونه و الگو اقدامات مقتضی را به عمل آورد، تا فضای رقابت سالم بین کارکنان فرهنگسراها ایجاد گردد.
ماده۱۱) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی موظف است در ترویج آموزش حقوق و تکالیف شهروندی در حوزه های مدیریت شهری فعالیت موثر داشته باشد.
ماده ۱۲) کلیه مراکز فرهنگی ورزشی شهرداری می بایست بر اساس جداول تعرفه های تعیین شده اقدام نموده و در صورت نیاز برای ارایه سایر خدمات، آموزشها و دوره ها، قبلاً در لایحه تعرفه های سالانه موارد را لحاظ و از شورای اسلامی شهر مجوز اخذ نمایند.
ماده ۱۳) جهت ایجاد هماهنگی بین فرهنگسراها در خصوص دوره ها آموزشی موجود در مراکز، کمیته ای با حضور معاونین فرهنگی و اجتماعی سازمان، ۳ نفر از مسئولین مراکز و ۲ نفر از مربیان فعال در فرهنگسراها تشکیل و ضمن پیشنهاد دوره های متناسب با امکانات و نیازهای هر مرکز، سر‌‌فصل ها و منابع مورد استفاده در رشته های مختلف را تهیه می نماید.
ماده ۱۴) کلیه دستورالعمل ها، آئین نامه ها و شیوه نامه های مورد نیاز جهت اجرای این طرح می بایست به تصویب شورای اسلامی شهر همدان برسد.
مصوبه شورا : با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.