صورت‌جلسه شماره ۳۲

صورت‌جلسه شماره ۳۲

سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۰/۱۶ روز سه شنبه مورخ  ۰۸/۰۵/۹۸ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان رییس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد:


نامه های طرح شده در جلسه:

– نامه شماره ۶۹۵۶/۱۱/۱۰ مورخه ۱۷/۰۴/۹۸ شهرداری (۳۶۳۹۷۷/ش مورخه ۱۷/۰۴/۹۸) در مورد پرداخت مطالبات مسابقه آمادای واقع در تپه حاج عنایت مطرح شد :

متن نامه شهرداری : احتراماً ، با عنایت به نامه شماره ۳۶۲۵۲۰ /۱۱ /۷۰ مورخ ۳ /۷ /۱۳۹۷ در خصوص موافقت آن شورای محترم،  مسابقه طراحی مجتمع فرهنگی و بنای یادمان در تپه حاج عنایت و  در جهت استفاده از نظرات همه اقشار تحصیل کرده در حوزه معماری و طراحی شهری و  نیز در راستای طراحی یک بنای ویژه در سطح ملی و زیر نظر کمیته مسابقات علمی حوزه معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با هدف طراحی و ساخت مرکز جهانی ابن سینا برگزار گردید،  که این مسابقه با استقبال گسترده چهره های علمی کشور مواجه و تعداد  ۸۳ طرح  به دبیرخانه مسابقه واصل گردید که در نهایت تعداد ۱۰ طرح برگزیده انتخاب و در جمع بندی نهایی ۳ طرح رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند ، لذا  به استحضار می رساند این موضوع باعث گردید که از طریق این شهرداری موضوع ساخت مرکز جهانی ابن سینا در دستور کار قرار گرفته که علاوه بر تخصیص اعتبار به میزان ۲۰ میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۹۸ منطقه دو(کد ۳۰۶۰۴۰۰۰۰۱) پس از پیگیری ها و رایزنی های متعدد مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات ملی با تخصیص صددرصد به این شهرداری ابلاغ گردیده است،  از این رو با عنایت به  برگزاری مسابقه  مذکور و بهره گیری از آن در طراحی و ساخت نهایی پروژه مذکور و با توجه به مشخص شدن نفرات برتر ، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص نحوه پرداخت جوایز نفرات برگزیده به میزان ۸۵ میلیون تومان بررسی و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این شهرداری اعلام فرمایند.

متن مصوبه شورا : با کلیات نامه موافقت و مقرر شد از محل ردیف ۳۰۱۰۳۰۰۰۰۱ (پروژه مطالعات طراحی و آزمایشات پروژه های عمرانی) منطقه دو تامین اعتبار گردد.

– نامه شماره ۷۰۰۸/۱۱/۱۰ مورخه ۱۸/۰۴/۹۸ شهرداری (۳۶۴۰۰۵/ش مورخه ۱۸/۰۴/۹۸) در مورد دویست و هفتاد و یکمین (۲۷۱) صورتجلسه کمیسیون نامگذاری مطرح شد :

متن نامه شهرداری :

احتراماً به پیوست صورتجلسه دویست وهفتاد ویکم کمیسیون نامگذاری معابر واماکن شهری شهرداری همدان که در مورخ۹/۴/۹۸ درمحل معاونت خدمات شهر ی با حضور اعضای کمیسیون تشکیل گردید جهت استحضار واقدامات مقتضی به حضور ارسال می گردد .

 

 

ردیف مصوبات
۱ با عنایت به درخواست انجمن اهدا عضو مصوب شد بوستان بدون نام واقع در کوی اسلامشهر (جنب مدرسه آیین روشن) به نام «زندگی» نامگذاری گردد.
۲ با عنایت به درخواست معاونت فرهنگی سپاه مبنی بر نامگذاری بوستان واقع در بلوار هگمتانه موسوم به ایثار مصوب شد بوستان مذکور  به نام سردار شهید رضا نوروزی نامگذاری گردد. لازم به ذکر است خانواده این شهید معظم در همان منطقه ساکن و تمثال شهید در قالب نقاشی دیواری نیز روبروی بوستان قرار دارد.
۳ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد کوچه شمس واقع در بلوار شهیدان بهادربیگی، کوچه شهید خادم همدانی به نام شهید رجبعلی سهرابی با حفظ نام قبلی نامگذاری گردد.
۴ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد خیابان پیروزی واقع در بلوار بعثت ، کوچه پرستار به نام شهید حسینعلی روانبخش با حفظ نام قبلی نامگذاری گردد.
۵ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۲ مصوب شد به علت تشابه نام دو بلوار به نام شاهد واقع در حد فاصل میدان امام حسین (ع) و سفیر امید در طرفین میدان شاهد، به ترتیب به نام بلوار شاهد شمالی و بلوار شاهد جنوبی تغییر نام یابند.
۶ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۱ مصوب شد، کوچه بی نام واقع در بلوار آیت الله کاشانی موسوم به درمانگاه فرهنگیان، کوچه مذکور به این اسم نامگذاری گردد.
۷ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۴ مصوب شد بن بست بی نام واقع در کوی اسلامشهر، خیابان عقیل، خیابان عقیل ۲۸، جنب بن بست سفیر۲، به نام سفیر ۴ نامگذاری گردد.
۸ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۴ مصوب شد بن بست های بی نام واقع در کوی اسلامشهر، خیابان عقیل، خیابان عقیل ۲۸، کوچه چمن به نام چمن۱و۲و۳ نامگذاری گردد.
۹ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۴ مصوب شد بن بست بی نام واقع در کوی اسلامشهر، خیابان عقیل، خیابان عقیل ۱۸، کوچه شهید مجتبی محمدی روبروی بن بست زنبق به نام شقایق نامگذاری شود.
۱۰ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۴ مصوب شد بن بست بی نام واقع در کوی اسلامشهر، خیابان عقیل، خیابان عقیل ۹، کوچه ارکیده به نام ارکیده ۱ نامگذاری شود.
۱۱ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۴ مصوب شد بلوار بی نام واقع در ورودی کوی فرهنگیان از سمت بلوار آیت الله نجفی، به نام ادب نامگذاری گردد.

 

 

متن مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.  

– نامه شماره ۸۵۰۹/۱۱/۱۰ مورخه ۰۶/۰۵/۹۸ شهرداری (۳۶۵۱۱۷/ش مورخه ۱۸/۰۴/۹۸) در مورد دویست و هفتاد و دومین (۲۷۲) صورتجلسه کمیسیون نامگذاری مطرح شد :

متن نامه شهرداری :

احتراماً به پیوست صورتجلسه دویست وهفتاد و دوم کمیسیون نامگذاری معابر واماکن شهری شهرداری همدان که در مورخ۳۰/۴/۹۸ درمحل معاونت خدمات شهر ی با حضور اعضای کمیسیون تشکیل گردید جهت استحضار واقدامات مقتضی به حضور ارسال می گردد .

ردیف مصوبات
۱ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه۴ مصوب شد بن بست های فاقد نام واقع در بلوار فلسطین، باغستان، کوچه باغستان ۳، کوچه خورشید ۲،  به نام «آفتاب ۱و ۲» نامگذاری گردد.
۲ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۲ و اهالی کوی شمس، مصوب شد حدفاصل میدان انتهای حصار حاج شمسعلی تا ابتدای جاده چشین به نام خیابان مهربان نامگذاری گردد.
۳ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، با عنایت به سکونت همسر شهید محمد ذبیحی در  کوچه فرخنده  واقع در بلوار عمار، خیابان راستی، خیابان پویا، مصوب شد معبر مذکور با حفظ نام قبلی به نام این شهید بزرگوار نامگذاری گردد.
۴ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، با عنایت به سکونت والدین شهیده مریم صانعی پور در۲۰متری ولایت واقع در خضر، مصوب شد معبر مذکور با حفظ نام قبلی به نام این شهیده بزگوار نامگذاری گردد.
۵ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، با عنایت به سکونت همسر شهید جمشید زارعی در  کوچه سوسن۴ واقع در کوی شهید مدنی، خیابان آزادگان، خیابان شهید رضوانیان، مصوب شد  معبر مذکور با حفظ نام قبلی به نام این شهید بزگوار نامگذاری گردد.
۶ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، با عنایت به سکونت همسر شهید فتح الله حاجی زاده در کوچه بدون نام واقع در کوی ولیعصر، بین کوچه های ابوالفضل و صاحب الزمان(عج)  مصوب شد  معبر مذکور به نام این شهید بزگوار نامگذاری گردد.
۷ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۴ مصوب شد، بن بست بدون نام واقع در کوی اسلامشهر، خیابان عقیل، کوچه عقیل ۱۳، کوچه نگارستان، کوچه نگارستان ۱، به نام مهتاب ۳ نامگذاری گردد.
۸ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۴ مصوب شد معبر بی نام واقع در کوی فرهنگیان، مابین کوچه های نگارستان ۱تا۸ و کوچه های پنجم تا سیزدهم به نام کوچه نگارستان نامگذاری گردد.
۹ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۴ مصوب شد معبر بی نام واقع در کوی فرهنگیان، بلوار آزادی بین کوچه های هشتم و دهم به نام اقاقیا نامگذاری گردد.
۱۰ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۴ مصوب شد معبر بی نام واقع در کوی فرهنگیان، بلوار آزادی بین کوچه های پنجم و نهم به نام باغستان نامگذاری گردد.

متن مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.

– نامه شماره ۷۵۸۷/۱۱/۱۰ مورخه ۲۶/۰۴/۹۸ شهرداری (۳۶۴۵۰۵/ش مورخه ۲۶/۰۴/۹۸) استفساریه شهرداری مطرح شد :

متن نامه شهرداری :احتراماً با عنایت به اینکه تصویب و همچنین تفسیر تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمانهای وابسته با آن شورای اسلامی شهر می باشد و در جهت شفافیت و تصریح موردی جهت اعلام نظر و تنویر آن به حضور ایفاد می گردد. در تعرفه عوارض سنوات  مختلف از سال ۹۳  به بعد جهت مجتمع های تجاری فاقد پایانکار که اقدام به بهره برداری نموده اند بهای خدمات مصوب گردیده است با توجه به اینکه در تعریف و تبصره های ذیل بهای خدمات در سال های مذکور مغایرت هایی به شرح ذیل وجود دارد.

۱)در تعرفه عوارض سال های مذکور اشاره نموده است که تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط  منظور از موضوع فوق صرفاً طرح در کمیسیون ها و صدور رای می باشد یا تسویه عوارض و جریمه های مربوط را نیز  شامل می شود.

۲)در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ در تعاریف ماده ۴۱  مراجع ذیربط (  کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۷۷)  ذکر گردید و در تبصره ۲ ماده ۴۱  اشاره گردید ابتدا عوارض بهای خدمات محاسبه و وصول گردد سپس به کمیسیون ماده صد ارسال گردد درخصوص  پرونده هایی که قبلاً به کمیسیون ارسال گردیده و رأی صادر شده است ولی هنوز پایانکار صادر نشده یا تسویه نکرده اند نحوه عملکرد چگونه باشد.

۳) در تعرفه سال ۱۳۹۶  در تعاریف ماده ۴۸  مراجع ذیربط ( کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۷۷)  ذکر گردید و در تبصره ۲ ماده ۴۸  اشاره ای به کمیسیون ماده صد نکرده و فقط صدور پایانکار و مطابقت با پروانه ذکر گردیده در این خصوص چگونه عمل گردد.

۴)در تعرفه سال ۱۳۹۵  در تعاریف ماده ۵۱  مراجع ذیربط ( کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده پنج و کمیسیون ماده ۷۷) اشاره گردید که در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۱ مشخص نیست صرفاً طرح در کمیسیون ماده صد و صدور رأی ملاک عمل قرار  گیرد یا تسویه رأی های صادره ضمناً اگر مجتمع تجاری بیش از ۱۰ واحد و فاقد پایان کارو مطابق پروانه صادر شده باشد می توان از تبصره ۳   ماده ۵۱  استفاده نمود .

۵) در تعرفه سال ۱۳۹۴ در تعاریف ماده ۵۰ مراجع ذیربط ( کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده پنج  و کمیسیون ماده ۷۷)  اشاره گردید  که در تبصره ۲  و جدول مربوط به ماده ۵۰ مشخص نیست صرفاً طرح در صدور رأی کمیسیون ها منظور بوده است  یا خیر تسویه رأی های صادره نیز ملاک عمل قرار  گیرد.

با توجه به توضیحات فوق و با عنایت به اینکه  در تعرفه سال ۱۳۹۸  درقسمت تعاریف طرح و تسویه در مراجع ذیربط مصوب گردیده است  لطفاً  اعلام فرمایید شهرداری میتواند بعد از اینکه رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در هر کدام از سالهای مورد اشاره صادر گردیده و تعیین تکلیف شده باشد با استناد به تبصره ۲ مواد ۴۱ ، ۴۱ و ۴۶ تعرفه سالهای ۹۸ ، ۹۷ و ۹۶ و امثالهم در سالهای قبل اقدام به وصول بهای خدمات نماید؟

متن مصوبه شورا :

بازگشت به نامه شماره ۷۸۸۷/۱۱/۱۰ مورخه ۲۶/۰۴/۹۸ موضوع ۳ جلسه در کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر مطرح گردید و نتیجه به شرح ذیل درخصوص اینکه (آیا شهرداری می تواند بعد از اینکه رأی کمیسیون ماده صد هر کدام از سال های مورد اشاره صادر گردیده و تعیین تکلیف شده باشد با استناد به تبصره ۲ مواد ۴۱، ۴۱ و ۴۶ تعرفه سال های ۹۸، ۹۷ و ۹۶ و امثالهم در سال های قبل اقدام به وصول بهای خدمات نماید؟). منظور از کمیسیون های ذی ربط کمیسیون های ماده (۵-۷۷-۱۰۰) می باشد و تا تعیین تکلیف در مراجع دیربط (در خصوص اضافه بنا) بهای خدمات عمومی مطابق با دفترچه عوارض عمومی همان سال محاسبه و اخذ گردد. بدیهی است بهای خدمات از کاربری های مجاز و مغایر متفاوت بوده لذا مطابق دفترچه عوارض محاسبه و اخذ گردد.

 

– نامه شماره ۸۳۲۶/۱۱/۱۰ مورخه ۰۵/۰۵/۹۸ شهرداری (۳۶۴۹۷۷/ش مورخه ۰۵/۰۵/۹۸) مطرح شد :

متن نامه شهرداری : احتراماً ضمن پیوست نامه شماره ۱۲۷۵/۶/۳۲ مورخ ۲۳/۰۴/۹۸ بهزیستی استان همدان در رابطه با آقای علی محمدی، نظر به مشکلات عدیده نامبرده خواهشمند است با پرداخت مبلغ بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال از محل ماده ۱۷ بودجه برای یکبار در سال جاری موافقت فرمایید.

مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.

 

–  نامه شماره ۵۳۸۲/۱۱/۱ مورخه ۲۷/۰۳/۹۸ شهرداری (۳۶۲۹۷۱/ش مورخه ۲۷/۰۳/۹۸) مطرح شد :

متن نامه شهرداری : احتراماً به پیوست صورتجلسه دویست وهفتادوم کمیسیون نامگذاری معابر واماکن شهری شهرداری همدان که در مورخ۱۹/۴/۹۸ درمحل معاونت خدمات شهر ی با حضور اعضای کمیسیون تشکیل گردید جهت استحضار واقدامات مقتضی به حضور ارسال می گردد.

ردیف مصوبات
۱ با عنایت به درخواست انجمن اهدا عضو مبنی بر نامگذاری بوستان آیین روشن به نام «نفس» با نام نفس مخالفت، ولی با کلیت نامگذاری بوستانی با این موضوع موافقت شد.
۲ پیرو نامه شماره ۲۹۳۸/۱۱/۱۰  شورای اقامه نماز شهرداری مبنی بر نامگذاری پل بلوار شهید مفتح و بلوار مدنی به نام « نیایش »، به اتفاق آراء اعضا این نام مصوب شد.
۳ با عنایت به خواهرخواندگی دو شهر تاریخی همدان و بم،  بلوار (الوند سابق ) به نام «بم» در شهر همدان نامگذاری گردید.
۴ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۳  مصوب شد، کوچه بدون نام واقع در کوی شهید مدنی، میدان کوثر، خیابان میلاد، به نام گلریز نامگذاری گردد.
۵ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۳  مصوب شد، کوچه بدون نام واقع در کوی شهید مدنی، میدان کوثر، خیابان کوثر، به نام گلبن و کوچه های منشعب از آن به ترتیب به نام های گلبن ۸ و ۱،۲،۴،۶ (سمت چپ فرد و سمت راست زوج) نامگذاری گردد.
۶ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۳  مصوب شد، کوچه بدون نام واقع در کوی شهید مدنی، میدان کوثر، خیابان کوثر، قطع کننده کوچه های کوثر ۶و۷ به نام فردوس نامگذاری گردد.
۷ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۳  مصوب شد، کوچه بدون نام واقع در کوی شهید مدنی، میدان کوثر، خیابان کوثر، قطع کننده کوچه های کوثر ۱۱ و ۹ به نام جنّت نامگذاری گردد.
۸ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۳  مصوب شد، کوچه بدون نام واقع در کوی شهید مدنی، خیابان فردیس، انتهای سرو ۸ به نام بوستان نامگذاری گردد.
۹ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۳  مصوب شد، کوچه بدون نام واقع در کوی شهید مدنی، خیابان فردیس، انتهای سرو ۷ به نام چناران نامگذاری گردد.
۱۰ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۳  مصوب شد، کوچه بدون نام واقع در کوی شهید مدنی، خیابان فردیس، کوچه  سرو ۸ مابین چناران و بوستان به نام چناران ۱ نامگذاری گردد.
۱۱ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۳  مصوب شد، کوچه بدون نام واقع در کوی اندیشه، خیابان سعدی ، به نام پژوهش و کوچه های بی نام منشعب از ان به ترتیب به نام پژوهش ۲،۴،۶،۸ و ۱،۳،۵(سمت چپ فرد و سمت راست زوج)  نامگذاری گردد.
۱۲ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۳ ، مقرر شد خیابانهای  قاضیانی۱و۲  در امتداد خیابان شهید قاضیانی توسط نماینده بنیاد شهید به سبب سکونت شهدای دیگری در این منطقه بررسی شوند تا تغییر نام یابند. در غیر این صورت به نام های شهید قاضیانی غربی و شهید قاضیانی شرقی نامگذاری گردند.

 

۱۳ با عنایت به درخواست نماینده محترم بنیاد شهید، مصوب شد کوچه عارف ۱۲ واقع در کوی کوثر(حصار علی آباد) به نام

شهید جواد زند نامگذاری گردد.

۱۴ با عنایت به درخواست نماینده محترم بنیاد شهید، مصوب شد کوچه قدس واقع در خیابان شریعتی، کوچه شهید ارجمندیان(مهر)  به نام شهید امیر اللهیاری نامگذاری گردد.
۱۵ با عنایت به درخواست نماینده محترم بنیاد شهید، مصوب شد کوچه بدون نام واقع در کوی اندیشه کوچه مفتون۱، کوچه سینا به نام شهیدرحیم احمدی نامگذاری گردد.

مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.  

 

 

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *