صورت‌جلسه شماره ۵۴

صورت‌جلسه شماره ۵۴

پنجاه چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخه ۱۹/۸/۹۸ با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای بادامی نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد.
– نامه های مطرح شده در جلسه:
– نامه شماره ۹۸۰۷۱۶۱۲۶۸۵ مورخ ۱۶/۷/۹۸ با موضوع هفته ناجا بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه شهرداری : احتراماً، به مناسبت بزرگداشت هفته نیروی انتظامی ، شهرداری همدان در نظر دارد با اهدا جوائز دراین مناسبت شرکت نماید. خواهشمند است با هزینه کرد به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ ریال از محل ماده۱۷ بودجه مصوب سالجاری مستند به بند ۷ فصل دوم بخشنامه موارد مصرف ماده ۱۶ و۱۷ دستورالعمل شماره ۵۵۶۱۳ مورخ ۶ / ۱۱ / ۹۵ سازمان سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور موافقت فرمائید.
مصوبه شورا: با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۹۸۰۷۰۸۱۰۸۰۰ مورخ ۸/۷/۹۸ با موضوع سرمایه گذاری بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه شهرداری : بازگشت به نامه شماره ۳۶۲۳۱۰/۱۱/۷۰ مورخ ۱۲/۵/۹۸ در خصوص تبدیل اماکن و املاک با سابقه قدیمی واقع در بافتهای ارزشی علی الخصوص پیاده راه بوعلی و اکباتان به موزه و هتل سنتی و … ،در تعرفه مصوب سال ۹۸ ماده ۵ ذیل تعارف و توضیحات در جهت ترغیب و بهبود نمای ظاهری ساختمانهای واقع در رینگ اول منتهی به میدان امام (ره)، در صورتی که شهروندان نسبت به زیباسازی نمای مزبور اقدام نمایند کلیه عوارض تعمیرات جزیی و نماو کسب و پیشه همانسال مشمول عوارض نخواهد بود. ضمن اینکه در بند ۷ ماده ۳۲ تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری همدان در جهت کمک به احیا و باززنده سازی محلات و بافتهای واجد ارزش تاریخی این بناها و بافتها مشمول اخذ عوارض نمیگردد.
حال در جهت مساعدت بیشتر و کمک به امر گردشگری پیشنهاد میگردد تبصره ذیل بند ۷ ماده ۲۳ تعرفه ۹۸ ،تبدیل بناهای واجد ارزش تاریخی به سفره خانه سنتی با اعمال ۵۰% ضریب تعرفه صنعتی محاسبه و اخذ گردد.خواهشمند است موضوع مطروحه را بررسی و مصوبه مربوطه را امر به ابلاغ فرمایید.
مصوبه : شورا با نامه شهرداری موافقت شد .
– نامه شماره ۹۸۰۶۱۴۴۸۶۷ مورخه ۲۸/۶/۹۸ با موضوع کاربری پارکینگ بشرح زیر مطرح شد :
متن نامه شهرداری : بازگشت به نامه شماره ۳۶۱۳۱۶ / ۱۱ / ۷۰ مورخ ۳۰ / ۰۳ / ۹۸ و درخواست آن شورا مبنی بر ارسال پیشنهاد شفاف شهرداری در خصوص تغییرکاربری به پارکینگ و پیرو نامه شماره ۹۴۵۴/ ۱۱ / ۱۰ مورخ ۲۲ / ۰۵ / ۹۸ و با استناد به ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها و به منظور مساعدت با مالکینی که قصد تغییر کاربری از هر نوع کاربری به پارکینگ را دارند ، پیشنهاد میگردد جهت تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری پارکینگ جهت احداث پارکینگ عمومی عدم شمول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی و جهت تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری پارکینگ به منظور احداث پارکینگ اختصاصی در فرمول ذیل ماده ۴۲ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی (مطابق بند ۱۱ جدول مذکور) ضریب K برابر ۴ در نظر گرفته شود. مراتب جهت بهره برداری و ابلاغ مصوبه مربوطه به حضور ارسال میگردد.
مصوبه شورا: با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۹۸۰۷۲۵۱۵۰۶۵ مورخ ۲۵/۷/۹۸ شهرداری با موضوع هتل تک ستاره بشرح زیر مطرح شد:
متن نامه شهرداری: با استناد به ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها ۱۲/ ۰۴/ ۴۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در راستای حمایت از حوزه گردشگری شهر همدان و با عنایت به ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ‌۹۸ردیف‌اول‌جدول
هتل های تک ستاره در مناطق ۱ و ۲ با ضریب ۶۰% قابل اعمال و دریافت می باشد با عنایت به اینکه عوارض هتل های تک ستاره در مناطق ۳ و ۴ رایگان می باشد . لذا پیشنهاد می گردد بلوارهای ۷۵ متری در سطح منطقه ۲ با اعمال ضریب ۲۰% جهت هتل های تک ستاره موضوع ماده ۲۴ تعرفه مذکور اعمال شود . مراتب جهت بررسی و ابلاغ مصوبه مربوطه ارسال
می گردد.
مصوبه شورا : با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید با نامه شهرداری موافقت شد.
– پیشنهادات
– در ادامه جلسه جناب آقای قراباغی رئیس محترم کمیسیون اقتصاد ، سرمایه گذاری و گردشگری مطالبی را در خصوص همایش بین المللی را ه ابریشم حول محورهای زیر مطرح کرد :
الف- عایدی و نتایج عینی (فرهنگی ، اجتماعی و حتی اقتصادی ) همایش برگزار شده چه بود یا خواهد بود؟
ب- از جمله شعار های همایش ، شناساندن هرچه بیشتر مشاهیر همدان به جهانیان بود. دراین مورد چه اقداماتی صورت گرفت؟
پ- چه اقداماتی در مورد برندینگ همدان صورت گرفت؟
ت- هزینه نهایی همایش (قطعی و غیر قطعی ) .
ث- چگونگی انعکاس داخلی و خارجی همایش در رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی.
ج- چگونگی توجه به ظرفیت های شهر همدان و استان در امور مختلف در خلال برگزاری همایش .
چ- تعداد نفرات دعوت شده و تعداد نفرات شرکت کننده در همایش به تفکیک کشور ، شهرهای ایران ، مسئولیت و مقام سیاسی یا اداری هر یک از آنان ؟
پس از صحبت های آقای قراباغی که اهم آنها بشرح فوق گفته شد چند نفر دیگر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر در خصوص همایش راه ابریشم نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و نهایتاً مقررشد از آقای صوفی شهردار محترم همدان وآقای محمدی دبیر محترم همایش برای حضور در صحن و پاسخگویی به سئوالات مطرح شده ضمن ابلاغ محورهای مطرح شده فوق الذکر دعوت به عمل آید .
– جناب آقای فتحی رئیس محترم کمیسون خدمات شهری پس از طرح نکاتی در مورد همایش راه ابریشم مطالبی را در مورد شهرداری اظهار داشت که اهم آنها بشرح زیر میباشد:
– بحث درآمد کوششی در همه مناطق شهرداری مطرح است ولی به نظر من درمنطقه ۳ پر رنگتر است…
– با پرونده هایی که درمنطقه ۳ راجع به نوسازی ، شهرسازی ، کمیسیون ماده ۱۰۰ و امثالهم تشکیل و منجر به صدور رای شده فعالیت منطقه ۳ را بهتر نشان می دهد …..
– به نظر من لازم است از کسانیکه در این منطقه فعالیت بیشتری داشته اند در صحن شورا تقدیر و تشکر شود…
– سرکار خانم نورا… زاده رئیس محترم کمیسیون شهرسازی و معماری درمورد تشویق کارکنان فعال شهرداری اظهار داشت :
– باتوجه به اینکه معمولاً پیشنهاد و حتی انجام تقدیر توسط شهرداری صورت میگیرد و لیکن اگر هدف این باشد که از کارکنان کوشا وفعال که نسبت به بقیه کارکنان فعالیت بیشتری دارند تقدیر شود ، بهتر است پس از بررسی ۱۲/۶ بودجه سال جاری شهرداری که هم اینک در کمیسیون برنامه و بودجه دردست بررسی می باشد اقدام شود. بدیهی است در این حالت با استناد به عملکردی که شهرداری بطور مکتوب تائید وارسال نموده قضاوت خواهد شد.
– در جمعبندی این مبحث جناب آقای گردان رئیس محترم شورا اظهار داشت :
– برای جلسه آتی شورا از آقای شهردار و آقای محمدی برای ارائه گزارش و پاسخگویی به سئوالات مطرح شده برای حضور در صحن شورا دعوت شود….
– حضور اشخاص فعال اجتماعی که در این خصوص از جناب آقای قراباغی سوال نموده اند ، با اطلاع رسانی ودعوت آقای قراباغی از آنان وهمینطور اصحاب رسانه در صحن شورا بلامانع خواهد بود …..
– گزارش ۱۲/۶ بررسی و نتیجه نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه ارائه و بر اساس اطلاعات و اعداد و ارقام مالی نسبت به تقدیر از کارکنان برتر برابر قانون ومقررات اقدام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *