کامران گردان

external

نام و نام خانوادگی: کامران گردان

نام پدر : جعفر

تاریخ تولد : ۱۳۳۲

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت

سمت : رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورا

روزهای ملاقات : پنج شنبه

ساعت ملاقات : ۱۰ الی ۱۲

مکان ملاقات : اتاق ۳۰۲

مسئول دفتر: آقای محمدی اقدم

تلفن : ۳۸۳۷۰۱۰۴-۸

زمان پاسخ گویی : ۱۰ الی ۱۲