رضوان سلماسی

external

نام و نام خانوادگی : رضوان سلماسی

نام پدر : رسول

تاریخ تولد : ۱۳۴۷

تحصیلات : کارشناسی ارشد تربیت بدنی

سمت : عضو شورا

روزهای ملاقات : سه شنبه

ساعت ملاقات : ۱۲ الی ۱۳:۳۰

مکان ملاقات : اتاق ۱۰۶

مسئول دفتر و دبیر: آقای سهل البیع

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۸ الی ۱۴