رضوان سلماسی

external

نام و نام خانوادگی :  رضوان سلماسی

نام پدر :  رسول

تاریخ تولد :  ۱۳۴۷

تحصیلات :  کارشناسی ارشد تربیت بدنی

سمت :  عضو شورا

روزهای ملاقات :  سه شنبه

ساعت ملاقات : ۱۲ الی ۱۳:۳۰

مکان ملاقات : اتاق ۱۰۶

مسئول دفتر و دبیر: آقای سهل البیع

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۸ الی ۱۴