حمید بادامی نجات

external

نام و نام خانوادگی :  حمید بادامی نجات

نام پدر :  محسن

تاریخ تولد :  ۱۳۶۷

تحصیلات :  کارشناسی ارشد مهندسی برق

سمت :  رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورا

روزهای ملاقات : دو شنبه

ساعت ملاقات : ۱۲ الی ۱۴

مکان ملاقات : اتاق ۳۰۱

مسئول دفتر: آقای صادقی

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۸ الی ۱۴