حمید بادامی نجات

external

نام و نام خانوادگی : حمید بادامی نجات

نام پدر : محسن

تاریخ تولد : ۱۳۶۷

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق

سمت : رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورا

روزهای ملاقات : دو شنبه

ساعت ملاقات : ۱۲ الی ۱۴

مکان ملاقات : اتاق ۳۰۱

مسئول دفتر: آقای صادقی

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۸ الی ۱۴