ابراهیم مولوی

external

نام و نام خانوادگی :  ابراهیم مولوی

نام پدر :  رحمت ا…

تاریخ تولد :  ۱۳۴۸

تحصیلات :   دکترای شهرسازی

سمت : رئیس مرکز مطالعات و سخنگوی شورا

روزهای ملاقات : شنبه

ساعت ملاقات : ۱۰ الی ۱۲

مکان ملاقات : اتاق ۳۰۳

مسئول دفتر: ———–

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۱۰ الی ۱۲