اکبر کاووسی امید

external

نام و نام خانوادگی :  اکبر کاووسی امید

نام پدر :  مروتعلی

تاریخ تولد :  ۱۳۵۸

تحصیلات : کارشناسی ارشد ریاضی محض

سمت : نایب رئیس شورا

روزهای ملاقات : همه روزه

ساعت ملاقات : ۱۲ الی ۱۴

مکان ملاقات : اتاق ۲۰۴

مسئول دفتر و دبیر: آقای رستگار

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۸ الی ۱۴