علی فتحی

external

نام و نام خانوادگی :  علی فتحی

نام پدر :  محمد علی

تاریخ تولد :  ۱۳۵۷

تحصیلات :  کارشناسی ارشد ادبیات

سمت :  رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا

روزهای ملاقات : همه روزه

ساعت ملاقات : ۱۲ الی ۱۴

مکان ملاقات : اتاق ۲۰۳

مسئول دفتر و دبیر: آقای موسوی

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۸ الی ۱۴