علی فتحی

external

نام و نام خانوادگی : علی فتحی

نام پدر : محمد علی

تاریخ تولد : ۱۳۵۷

تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات

سمت : رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا

روزهای ملاقات : همه روزه

ساعت ملاقات : ۱۲ الی ۱۴

مکان ملاقات : اتاق ۲۰۳

مسئول دفتر و دبیر: آقای موسوی

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۸ الی ۱۴