نرگس نوراله زاده

external

نام و نام خانوادگی :  نرگس نوراله زاده

نام پدر :  محمد باقر

تاریخ تولد :  ۱۳۵۷

تحصیلات :  کارشناسی ارشد معماری

سمت :  رییس کمیسیون شهرسازی و معماری

روزهای ملاقات : چهار شنبه

ساعت ملاقات : ۸ الی ۱۰

مکان ملاقات : اتاق ۲۰۲

مسئول دفتر: خانم عاقلان

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۸ الی ۱۴