نرگس نوراله زاده

external

نام و نام خانوادگی : نرگس نوراله زاده

نام پدر : محمد باقر

تاریخ تولد : ۱۳۵۷

تحصیلات : کارشناسی ارشد معماری

سمت : رییس کمیسیون شهرسازی و معماری

روزهای ملاقات : چهار شنبه

ساعت ملاقات : ۸ الی ۱۰

مکان ملاقات : اتاق ۲۰۲

مسئول دفتر: خانم عاقلان

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۸ الی ۱۴