حسین قراباغی

external

نام و نام خانوادگی :  حسین قراباغی

نام پدر :  علی

تاریخ تولد :  ۱۳۵۵

تحصیلات :  کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سمت :  رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری

روزهای ملاقات : دو شنبه

ساعت ملاقات : ۱۰ الی ۱۲

مکان ملاقات : اتاق ۲۰۵

مسئول دفتر و دبیر: آقای حسینی

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۸ الی ۱۴