سید مسعود عسگریان

external

نام و نام خانوادگی :  سید مسعود عسگریان

نام پدر :  سید منصور

تاریخ تولد :  ۱۳۴۴

تحصیلات :  کارشناسی ارشد مدیریت

سمت :  رییس شورا

روزهای ملاقات : سه شنبه

ساعت ملاقات : ۱۰ الی ۱۲

مکان ملاقات : اتاق ۱۰۲

مسئول دفتر و دبیر : آقای محمدی راستی

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۸ الی ۱۴