نویسنده - روابط عمومی

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان :

تکذیب خبر دستگیری دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر همدان

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان خبر دستگیری دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر همدان را تکذیب کرد. 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان:

حمایت قاطع شورا از شفاف سازی و سالم سازی محیط شهرداری

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان گفت: شورا از شفاف سازی و سالم سازی محیط شهرداری به طور قاطع حمایت می کند.