نویسنده - روابط عمومی

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها:

عدالت برای کارکنان شهرداری‌ها برقرار می‎شود

نایب رئیس شورای عالی استان‎ها با تأکید بر اینکه عدالت اجتماعی و اقتصادی برای کارکنان شهرداری‌ها رعایت می‎شود؛ ابراز امیدواری کرد زمینه انگیزه بیشتر و دلگرمی نیروهای انسانی شهرداری‌ها و تأمین آتیه آنها، فراهم شود.

گزارش تصویری:

بازدید از مرکز انبار اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان

گزارش تصویری؛ بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل وترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان، از مرکز انبار اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان.

علی رحیمی‌فر:

ضرورت عمل به نتیجه تحلیل‌های روسازی معابر منتخب شهر همدان

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان گفت‌: شهرداری به خروجی تحلیل‌های روسازی معابر منتخب شهر همدان آن عمل کند.

کاوسی امید در صحن شورا:

شهرداری به وعده خود در تحقق شهر الکترونیک عمل نکرده است

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از عملکرد شهرداری در حوزه فناوری، گفت: شهرداری به وعده خود در تحقق شهرداری الکترونیک عمل نکرده است.

اکبر کاوسی امید:

پیوست ترافیکی برای صدور پروانه‌های تجاری لحاظ شود

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی باید ضمن رعایت اصول فنی، پیوست ترافیکی نیز برای پروانه‌های تجاری لحاظ شود.