نویسنده - روابط عمومی

حسین قراباغی:

« همدان ۲۰۱۸» بدون رهاورد مفهمومی ندارد

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه آموزش شهروندی در هر حوزه ای باید پیامدی به دنبال داشته باشد بنابراین رویداد بزرگی چون «همدان 2018» هم بدون پیامد و رهاورد برای این استان، مفهومی نخواهد داشت.