نویسنده - روابط عمومی

نرگس نوراله زاده:

حمایت مدیریت شهری از ساخت اصولی «بام و دیوار سبز»

رئیس کمیسیون شهرسازی معماری شورای اسلامی شهر همدان از حمایت مدیریت شهری برای ساخت «بام سبز» با تأکید بر اصول و ضوابط شهرداری خبر داد.

تاکید کامران گردان در صحن شورا:

شایسته سالاری در انتصابات شهرداری لحاظ شود

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بيان اينكه در جابجایی و انتخاب نیروهای شهرداری دخالتی نداریم گفت: شهردار باید در بحث انتصابات شایسته‌سالاری نیروها را در نظر گیرد .

رضوان سلماسی:

سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی، اولویت شهرداری نیست

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: سیاست گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی، اولویت شهرداری همدان نیست.