نویسنده - روابط عمومی

گزارش تصویری:

تجلیل از عوامل اجرایی “جشنواره شهروندان برگزیده همدان ” در صحن شورا

گزارش تصویری؛ عوامل اجرايي "جشنواره شهروندان برگزیده همدان " در صحن شورای اسلامی شهر همدان توسط رئیس و اعضای شورا تجليل شدند.

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان در صحن شورا تأکيد کرد:

موفقیت ۸۰ درصدی جشنواره شهروندان برگزیده همدان/ تجلیل از عوامل اجرایی جشنواره

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان گفت: موفقيت 80 درصدي روند اجرايي و داوري جشنواره شهروندان برگزيده همدان بر اساس اهداف و سياست‌هاي پيش‌بيني شده، محقق شد که با توجه به دريافت بازخوردهاي موجود، رضايت نسبي شهروندان را هم به دنبال داشت.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان :

تدوین بسته حمایتی سرمایه گذاری در دفترچه عوارض سال ۹۸

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان گفت: در تدوین تعرفه دفترچه عوارض باید بسته حمایتی سرمایه گذاری نیز لحاظ شود.