تاریخچه شورا – تلفن تماس ( پاورقی)

تاریخچه شورا

مشورت و شورا به عنوان یک پدیده اجتماعی به اندازه تاریخ بشری قدمت دارد . این پدیده در جامعه ایرانی از ابعاد و سطوح متفاوتی برخوردار است . برای بررسی جایگاه شوراها در فرهنگ ایرانی باید سطوح تصمیم گیری .. ( ادامه )

دریافت گزارشات مردمی

آدرس

همدان ، خیابان مهدیه ، خیابان شهید بهنامجو

تلفن های تماس

۷ – ۳۸۳۷۰۱۰۵ – ۰۸۱

نمابر

۳۸۳۷۱۴۱۴ – ۰۸۱

پست الکترونیک

Ravabetomomi@hamedancouncil.ir