شورا در آینه مطبوعات

خبرگزاری تسنیم؛

دلایل افزایش قیمت مسکن در صحن شورای شهر همدان بررسی شد/ از کم‌کاری دولت تا قیمت‌گذاری‌های کاذب در فضای مجازی

خبرگزاری تسنیم؛دلایل افزایش قیمت مسکن در صحن شورای شهر همدان بررسی شد/ از کم‌کاری دولت تا قیمت‌گذاری‌های کاذب در فضای مجازی