شورا در آینه مطبوعات

خبرگزاری تسنیم؛

دلایل افزایش قیمت مسکن در صحن شورای شهر همدان بررسی شد/ از کم‌کاری دولت تا قیمت‌گذاری‌های کاذب در فضای مجازی

خبرگزاری تسنیم؛دلایل افزایش قیمت مسکن در صحن شورای شهر همدان بررسی شد/ از کم‌کاری دولت تا قیمت‌گذاری‌های کاذب در فضای مجازی

خبرگزاری تسنیم

در صحن شورای شهر همدان تاکید شد؛ تعیین مرز بافت تاریخی شهر توسط متخصصان و خدمات‌دهی به مسکن‌های مهر

خبرگزاری تسنیم؛ در صحن شورای شهر همدان تاکید شد؛ تعیین مرز بافت تاریخی شهر توسط متخصصان و خدمات‌دهی به مسکن‌های مهر