در کمیسیونهای مشترک خدمات شهری و فنی عمرانی شورا مطرح شد:

شهرداری چوب حراج به پارکها و فضای سبز نزند

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان گفت: شهرداری چوب حراج به پارکها و فضای سبز نزند.

رییس مرکز پژوهش‌های شورای شهر همدان:

ساماندهی مشاغل مزاحم از رسالت‌های بر زمین مانده مدیریت شهری

رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه ساماندهی مشاغل مزاحم از رسالت‌های بر زمین مانده مدیریت شهری و شهرداری است، گفت: تملک پهنه‌هایی در حریم شهر با مشارکت اصناف به منظور تحقق این امر ضروری است.

یادداشت؛

مسکن، ترافیک و آب سه ماموریت کلان معاون عمرانی آینده استان

تکمیل کنارگذرهای همدان، راهبری پروژه های اقدام ملی مسکن، تامین منابع آبی با کیفیت و پایدار، تصویب طرح جامع شهرسازی، حل مشکلات ترافیکی و تصویب مطالعات جامع ترافیک، جداسازی فاضلاب از رودخانه های شهری و این قبیل موارد همگی از موضوعات مهم و اساسی شهر و استان همدان هستند که در واقع مسئولیت پیگیری و انجام آنها در گام نخست مستقیما به عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بوده و نقش بی بدیل این جایگاه را نمایان می کند.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان:

مدیریت شرکت‌های سیمان و مسکن سازان شهرداری تعیین تکلیف شود

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر همدان از عدم تعیین تکلیف شهرداری در مدیریت شرکت‌های سیمان و مسکن سازان انتقاد کرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان :

استقبال مدیریت شهری همدان از طرح کاشت یک میلیارد نهال

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان گفت: مدیریت شهری از طرح کاشت یک میلیارد درخت در 4 سال استقبال می کند.

رییس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان:

پرداختی از محل ارزش افزوده فروش حامل‌های انرژی به شهرداری‌ همدان نداشته ایم

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر همدان گفت: تا به امروز هیچ پرداختی از محل فروش حامل‌های انرژی به رخ نداده است در حالی که در بودجه ٨٠ میلیارد تومان با هدف درآمد پایدار شهرداری از این ردیف پیش‌بینی داشتیم.