رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شورای اسلامی شهر همدان:

استفاده از آب های زیرزمینی غیر شرب برای آبیاری

رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شورای اسلامی شهر همدان از استفاده از آب هاي زيرزميني غير شرب براي آبياري فضای سبز خبر داد.

رئيس و اعضاي کميسيون اقتصاد، سرمايه گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان :

مرکز علمی تفریحی فرهنگی و گردشگری با مشارکت بخش خصوصی در همدان احداث می شود

ئيس و اعضاي کميسيون اقتصاد، سرمايه گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان به همراه مديرعامل سازمان سرمايه گذاري شهرداري از باغ کتاب تهران به عنوان يک پروژه علمي، فرهنگي و سرمايه گذاري بازديد به عمل آوردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان :

برگزاری موفق رویداد ” همدان ۲۰۱۸ ” نیازمند مشارکت شهروندان

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان گفت: مردم باید بهره برداران اصلی رویداد همدان پایتخت گردشگری 2018 آسیا باشند و موفقیت در این زمینه نیازمند مشارکت شهروندان است.