رئیس شورای اسلامی شهر همدان در صحن شورا خبر داد:

همدان میزبان اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان ها

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: یکم آذرماه امسال شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان ها، هیأت رئیسه شورای عالی استان ها و شهرداران کلانشهرهای کشور در شهر همدان برگزار می شود.

تاکیدرئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان:

ورودی های شهر را جذاب کنید

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه باید ورودی های شهر را چشم نواز و جذاب کنیم، گفت: طراحی و اجرای پروژه های مورد نیاز در ورودی های شهر باید بر اساس سابقه تاریخ، تمدن، فرهنگ و شرایط اقلیمی شهر همدان انجام شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان:

ورزش محلات از اولویت های اساسی برنامه های شهرداری باشد

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان بر توسعه ورزش محلات تأکید کرد و گفت: ورزش محلات باید جزو اولویت های اساسی برنامه های شهرداری قرار گیرد و تمامی برنامه ریزی های ورزشی در راستای گسترش این ورزش بوده و در حاشیه قرار نگیرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان

حوزه فناوری شهرداری با نگاه سرمایه گذاری دیده شود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه شرایط حرکت به سمت فناوری بهبود یافته، اما کافی نیست، گفت: سال آینده باید منابع مالی مورد نیاز حوزه فناوری شهرداری با نگاه سرمایه گذاری لحاظ شود.

نماينده همدان در شوراي عالي استان ها و نايب رئيس شوراي اسلامي شهر همدان :

امضای تفاهم نامه همکاری شورای استان با حفاظت محیط زیست

نماينده همدان در شوراي عالي استان ها و نايب رئيس شوراي اسلامي شهر همدان از امضاي تفاهم نامه همکاري شوراي استان با حفاظت محيط زيست همدان خبر داد.