اخبار و رویدادها

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان :

تقویم روز برای برنامه های فرهنگی پیاده راه ها تدوین شود

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان بر تهیه و تدوین تقویم روز برای برنامه های فرهنگی پیاده راه های همدان تأکید کرد و گفت: این تقویم به عنوان یک ابزار فرهنگی دیده شود.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان :

حمایت شورای شهر برای تقویت انجمن معتادان گمنام

 رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: شورای اسلامی شهر در راستای تقویت این انجمن گمنام در استان و شهر همدان، حمایت مستمر و جدی خود را در نظر خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان:

همدان، شاخص گردشگری در دنیا خواهد بود

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان گفت: نام شهر همدان همزمان با میزبانی اجلاس و نشست های جهانی، به عنوان یک شاخص در حوزه گردشگری در دنیا مطرح خواهد بود.

تاکید رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان:

توانمندی نواحی ۱۲گانه شهرداری نباید محدود شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه قدرت و مسؤولیت نواحی نباید محدود شود، گفت: مسؤولان نواحی 12گانه شهرداری تمامی اختیارات قانونی مدیران مناطق شهرداری همدان به جز مباحث مالی و صدور پروانه را برعهده دارند.