بخش رسانه ای

فتوکلیپ؛

کمیسیون خدمات شهری و فرهنگی ۶۲مین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراها

فتوکلیپ؛ خدمات شهری و حمل و نقل و فرهنگی و شهر هوشمند ۶۲مین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانها و شهرداران کلانشهرها در همدان.