رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر همدان تاکید کرد:

ضرورت کنترل و ساماندهی اجاره‌‌بهای مسکن و املاک

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان بر کنترل و ساماندهی اجاره‌‌بهای املاک تاکید کرد و گفت: ساماندهی مسکن و املاک در حوزه اجاره و خرید و فروش بسیار اهمیت دارد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان:

همکاری مدیرکل امور مالیاتی استان با شهرداری همدان قابل تقدیر است

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان با تقدیر ویژه از همکاری مدیرکل امور مالیاتی استان با شهرداری، گفت: با ابلاغ بخش نامه اوراق تسویه و بر اساس جز یک بند 3، سه نقطه تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کشور، مطالبات و بدهی‌های شهرداری تسویه خواهد شد.

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر همدان:

انتخاب نوع حمل و نقل عمومی تخصصی دنبال شود

رئیس کمیسیون نظارت بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان گفت:‌ ترافیک همدان ایجاب می‌کند مسأله انتخاب نوع حمل و نقل عمومی بر اساس مطالعات و مباحث تخصصی دنبال شود.

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر همدان:

ضرورت تقویت جایگاه همیاران محلات

رئیس کمیسیون نظارت بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان بر ضرورت تقویت جایگاه همیاران محلات تاکید کرد.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان:

مدیریت شرکت‌های سیمان و مسکن سازان شهرداری تعیین تکلیف شود

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر همدان از عدم تعیین تکلیف شهرداری در مدیریت شرکت‌های سیمان و مسکن سازان انتقاد کرد.

رییس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان:

پرداختی از محل ارزش افزوده فروش حامل‌های انرژی به شهرداری‌ همدان نداشته ایم

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر همدان گفت: تا به امروز هیچ پرداختی از محل فروش حامل‌های انرژی به رخ نداده است در حالی که در بودجه ٨٠ میلیارد تومان با هدف درآمد پایدار شهرداری از این ردیف پیش‌بینی داشتیم.