رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورا:

تیم‌داری حرفه‌ای به‌صلاح سازمان فرهنگی شهرداری نیست / پیشنهاد تشکیل‌سازمان مستقل ورزشی در شهرداری

رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان صراحتاً اعلام کرد: تیم‌داری حرفه‌ای به صلاح سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان نیست.