خدمات شهری،زیست محیطی و بهداشت

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

شهرداری از تغییر کاربری نانوایی‌ها به تجاری جلوگیری کند

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه کتباً به شهرداری ابلاغ خواهیم کرد که از تغییر کاربری نانوایی‌ها جلوگیری شود، گفت: به واسطه این تغییر کاربری‌ها و ارائه کانکس به جای مغازه‌های خدمات‌رسان، عملاً شهر به گورستان کانکس‌ها تبدیل شده است.

تأکید رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

اجرای مستمر طرح ساماندهی سد معابر شهری همدان / طرح ناتمام رها نشود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از وضعیت نابسامان مناطق گنج‌نامه و سرگذر، گفت: اجرای ساماندهی سد معابر باید مستمر بوده و شهرداری بر ادامه روند آن نظارت داشته باشد.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

شهرداری با مجموعه اصناف تعامل داشته باشد

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان گفت: اگر مجامع امور صنفی در زمینه‌های مختلف در مدیریت امور شهری ورود کرده و شهرداری نیز با این مجموعه‌ها تعامل داشته باشد، معضلات و مسائل موجود رفع می‌شود.

در دومین سال، دوره ششم شورای شهر همدان:

روسای کمیسیون ها معرفی شدند

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان خبر داد: روسای کمیسیون های داخلی و مرکز پژوهش های شورای شهر همدان معرفی و دو کمیسیون به تعداد کمیسیونها اضافه شدند.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

شهرداری، تنها نهاد در ساماندهی متکدیان نیست

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه دولت 11 نهاد و ارگان را در زمینه ساماندهی متکدیان و کودکان خیابانی مکلف کرده است، گفت: آیا در پرداختن به این مشکلات و معضلات تنها شهرداری باید پاسخگو باشد؟