رییس کمیسیون خدمات شهری تأکید کرد:

دولت ملزم به تخصیص کمک‌های قانونی به مدیریت شهری است

رییس کمیسیون خدمات شهری، زیست محیطی و بهداشت شورای اسلامی شهر بر لزوم تخصیص کمک‌های دولتی به مجموعه مدیریت شهری تأکید کرد و خواستار پیگیری مدیران شهرداری در این زمینه شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

هدف از ایجاد شهرداری نواحی باز کردن گره‌های کور در مدیریت شهری است

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه هدف از ایجاد شهرداری نواحی باز کردن گره های کور در شهرداری است، گفت: تسهیل و خدمات رسانی به مردم و حذف روشهای پیچیده در سطح شهر از دیگر اهداف ناحیه محوری است.

تاکید علی اکبر نظری:

شهرداری، سیاست‌های کلان شهر ایمن و امن را تدوین و اجرایی کند

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با بیان اینکه شهر ایمن وامن یکی از بنیادی‌ترین معیارهای شهر پایدار است، گفت: شهرداری باید سیاست‌های کلان آن را تدوین و اجرا کند

رییس شورای شهر همدان تاکید کرد:

تحقق شهر الکترونیک تسهیل امور و خدمات رسانی به مردم را به دنبال دارد

رییس شورای اسلامی شهر همدان گفت: ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی در شهر همدان حرکت مثبت و ارزشمندی است تا بتوانیم ارائه خدمات به مردم را تسهیل و بهبود ببخشیم و همه شیوه‌های جدید را در آن پیاده کنیم.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان:

روند اجرای پروژه پل شهید همدانی تقویت شود

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از روند پیشرفت پروژه تقاطع غیر همسطح سردار شهید همدانی، گفت: متأسفانه تعهداتی که مدیریت شهری برای ادامه روند پروژه سردار همدانی داده بود تاکنون به صورت کامل عملیاتی نشده و این برای شورای شهر قابل قبول نیست.

تاکید رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

فرهنگ‌سازی، راهکار حفظ اموال عمومی در شهر

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با اشاره به وسعت کار شهرداری‌ها و غفلت از برخی امور در برخی موارد، اظهار کرد: این غفلت‌ها موجب عدم دستیابی به مطلوب می‌شود.