رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر همدان:

عنوان پایتخت گردشگری آسیا، فرصتی برای معرفی همدان است

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان گفت: رویداد انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال 2024 میلادی ؛ می‌تواند به عنوان یکی از برندهای خوب برای معرفی این کهن شهر باشد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان:

شهرداری پیگیر احداث شهرک‌های صنفی باشد

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان بر پیگیری و احداث شهرک‌های صنفی توسط شهرداری تاکید کرد.

رییس کمیسیون گردشگری شورای شهر همدان:

همدان پایتخت گردشگری مجمع شهرداران آسیایی شد

رییس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر همدان از برگزاری مجمع شهرداران آسیایی با هدف معرفی رسمی پایتخت‌های محیط زیستی، فرهنگی و گردشگری برای سال ٢٠٢٤ خبر داد.

تاکید رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای شهر همدان:

نقش موثر انبوه سازان در تحول اقتصاد شهری / سیاست تشویقی در تدوین دفترچه عوارض برای مسکن لحاظ شود

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان سیاست های تشویقی در تدوین دفترچه تعرفه عوارض برای مسکن را از تاکیدات شورا برشمرد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان:

شهرداری از ظرفیت صندوق‌های سرمایه گذاری بورس استفاده کند

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان بر تامین منابع مالی شهرداری از طریق ابزارهای نوین بازار سرمایه را ضروری دانست و گفت: امروزه استفاده از ظرفیت بورس و فرابورس در شهرداری از راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار است.

در کمیسیونهای مشترک خدمات شهری و فنی عمرانی شورا مطرح شد:

شهرداری چوب حراج به پارکها و فضای سبز نزند

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان گفت: شهرداری چوب حراج به پارکها و فضای سبز نزند.