جای خالی شهرداری همدان در برنامه‌های فرهنگی نوروز

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان از جای خالی شهرداری همدان در برنامه‌های فرهنگی نوروز 1402 گلایه کرد.

انتقاد رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان:

جای خالی شهرداری همدان در برنامه‌های فرهنگی نوروز

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان از جای خالی شهرداری همدان در برنامه‌های فرهنگی نوروز 1402 گلایه کرد.

گزارش تصویری؛

بازدید اعضای کمیسیون سرمایه گذاری وگردشگری شورا از عباس آباد تهران

گزارش تصویری؛ بازرید رئیس و اعضای کمیسیون سرمایه گذاری، مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان به همراه رئیس ستاد گردشگری شهرداری و کارشناسان شورا و شهرداری از مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس آباد تهران.

گزارش تصویری:

بازدید کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و مالی شورا از کهن شهر کاشان

گزارش تصویری: بازدید رییس و اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و مالی شورای اسلامی شهر به همراه جمعی از معاونین و کارشناسان شهرداری همدان از این کهن شهر صورت گرفت.