فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و ورزشی

در دومین سال، دوره ششم شورای شهر همدان:

روسای کمیسیون ها معرفی شدند

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان خبر داد: روسای کمیسیون های داخلی و مرکز پژوهش های شورای شهر همدان معرفی و دو کمیسیون به تعداد کمیسیونها اضافه شدند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان :

فوتبال شهرداری را “پَر” ندادیم

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به مخالفت خود با تیمداری شهرداری همدان، گفت: ما فوتبال همدان را "پَر" ندادیم، آزاد و رهایش کردیم تا به اهلش بسپاریم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان:

دستگاه‌های دولتی پایبند به قوانین نمای ساختمان باشند

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر همدان گفت: ما در همدان شاهد نظم نسبی در نمای ساختمان‌ها در مقایسه با سایر شهرها هستیم و وضع شهر ما در بحث نما نسبت به شهرهای دیگر بهتر است.

تاکید رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان:

توجه به کیفیت پخت نان، می‌تواند مرهمی بر زخم دل مردم باشد

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به افزایش قیمت نان گفت: انتظار می‌رود با افزایش قیمت نان، کیفیت آن نیز ارتقا یابد.