رئیس شورای شهر همدان:

شهرداری همدان درآمدهای پایدار ندارد

رئیس شورای اسلامی شهر همدان بر تسریع در تعیین تکلیف جمع‌آوری‌ زباله و ساماندهی زباله گردها و ضایعاتی شهر تأکید کرد.

تاکید رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری شورای :

ضرورت تقویت گردشگری مذهبی در همدان

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان عنوان کرد: همدان فارغ از اینکه شهر تاریخی است، می‌تواند به ‎عنوان یک شهر مذهبی در کشور به‌منظور جذب گردشگر بیشتر معرفی شود.