آب غیراستاندارد اجازه ورود به شبکه توزیع ندارد

صدو بیست و دومین جلسه صحن شورای اسلامی شهر همدان در خصوص بررسی کیفیت آب شرب شهر همدان و نارضایتی مردم از این موضوع با حضور معاون فنی مرکز بهداشت استان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان، اعضای پارلمان شهر و شهردار همدان برگزار شد.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر همدان:

همدان به عنوان الگوی برگزاری نماز جماعت بوستان‌ها در کشور مطرح است

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان لزوم توجه بیشتر مسئولین به برگزاری نماز جماعت بوستانها تاکید کرد.

تاکید رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان:

لزوم مشارکت مردم در امور فرهنگی شهر

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان بر مشارکت مردم در امور فرهنگی شهر تاکید کرد.

در دومین سال، دوره ششم شورای شهر همدان:

روسای کمیسیون ها معرفی شدند

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان خبر داد: روسای کمیسیون های داخلی و مرکز پژوهش های شورای شهر همدان معرفی و دو کمیسیون به تعداد کمیسیونها اضافه شدند.