رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان:

شهرداری نصب تابلو روزشمار برای پروژه‌ها را جدی بگیرد

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان گفت: شهرداری نصب تابلو روزشمار برای پروژه‌ها را جدی بگیرد.

در دومین سال، دوره ششم شورای شهر همدان:

روسای کمیسیون ها معرفی شدند

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان خبر داد: روسای کمیسیون های داخلی و مرکز پژوهش های شورای شهر همدان معرفی و دو کمیسیون به تعداد کمیسیونها اضافه شدند.

تاکید رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان:

نرخ‌نامه سرویس مدارس باید اجرایی و منطقی باشد

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان ضمن اشاره به نقش موثر سرویس مدارس در کاهش ترافیک شهری گفت: نرخ‌نامه سرویس مدارس باید اجرایی و منطقی باشد.

تاکید رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان:

هرگونه عملیات آسفالت، صرفا پس از تجویز فنی باشد نه موارد دیگر

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان گفت: شهرداری از اجرای سلیقه‌ای پروژه‌های آسفالت بپرهیزد.