رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان خبر داد:

آغاز اجرای عملیات بتن ریزی فاز دوم تقاطع غیرهمسطح غدیر

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر گفت: کلیه تمهیدات و تدابیر لازم برای بتن ریزی در هوای سرد براساس ضوابط و آیین نامه هایی که باید رعایت شود، دیده شده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

هدف از ایجاد شهرداری نواحی باز کردن گره‌های کور در مدیریت شهری است

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه هدف از ایجاد شهرداری نواحی باز کردن گره های کور در شهرداری است، گفت: تسهیل و خدمات رسانی به مردم و حذف روشهای پیچیده در سطح شهر از دیگر اهداف ناحیه محوری است.

رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان:

احداث کارخانه آسفالت با فناورهای نوین افزایش بهره‌وری را دارد

رییس کمیسیون فنی عمرانی و حمل‌ونقل ترافیک شورای اسلامی شهر همدان گفت: حرکت به سمت خودکفایی در تولید آسفالت در سال ۱۴۰۱ محقق شود.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان مطرح کرد:

حجم تردد از معابر اصلی به فرعی روبه افزایش است

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه اجرای صحیح طرح بازنگری جامع حمل و نقل شهری تحقق آرام سازی ترافیک را به دنبال دارد، گفت: ایجاد توازن بین همه عناصر حمل و نقلی با توجه به طرح جامع حمل و نقل شهری میسر می‌شود.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان:

روند اجرای پروژه پل شهید همدانی تقویت شود

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از روند پیشرفت پروژه تقاطع غیر همسطح سردار شهید همدانی، گفت: متأسفانه تعهداتی که مدیریت شهری برای ادامه روند پروژه سردار همدانی داده بود تاکنون به صورت کامل عملیاتی نشده و این برای شورای شهر قابل قبول نیست.

تاکید رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

فرهنگ‌سازی، راهکار حفظ اموال عمومی در شهر

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با اشاره به وسعت کار شهرداری‌ها و غفلت از برخی امور در برخی موارد، اظهار کرد: این غفلت‌ها موجب عدم دستیابی به مطلوب می‌شود.