رییس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان:

جایگاه شوراهای شهر در تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس حفظ شود

رییس کمیسیون برنامه، ، بودجه و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر همدان اظهار داشت: دولت و مجلس به جایگاه شوراهای شهر احترام گذاشته و حقوق شوراها را رعایت کنند.

در دومین سال، دوره ششم شورای شهر همدان:

روسای کمیسیون ها معرفی شدند

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان خبر داد: روسای کمیسیون های داخلی و مرکز پژوهش های شورای شهر همدان معرفی و دو کمیسیون به تعداد کمیسیونها اضافه شدند.

تاکید رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر همدان:

ضرورت تعیین تکلیف تیم فوتبال شهرداری همدان/ تصمیم واگذاری تیم فوتبال شهرداری کارشناسانه باشد

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با تاکید بر تعیین تکلیف تیم فوتبال شهرداری همدان، گفت: واگذاری تیم فوتبال شهرداری به بخش خصوصی بدون بررسی ابعاد آن صحیح نیست‌ و این امر نیازمند اقدام کارشناسانه است.

رئیس مرکز پژوهش‌‌های شورای شهر همدان:

پرهیز از حاشیه‌سازی در پیگیری مشکلات شهر

رئیس مرکز پژوهش‌‌های شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اهمیت پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام اظهار کرد: فضا در شهر باید به نحوی باشد که بتوان مشکلات را پیگیری کرد نه اینکه با درست کردن حواشی دیگر کسی جرأت پیگیری مشکلات را نداشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در دیدار اعضای شورای شهرهمدان:

کارکردهای محلات در مرکز پژوهش‌های شورای شهر تقویت شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کارکردهای محلات در مرکز پژوهش‌های شورای شهر تعریف و تقویت شود.