مرکز مطالعات و پژوهش ها (آرشیو)

رضوان سلماسی در پنجمین نشست هم‌اندیشی:

رونق اقتصاد گردشگری پیامد حفاظت از بافت تاریخی

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه رونق بافت تاریخی باعث رونق اقتصاد گردشگری می‌شود، تصریح کرد: باید برای حفظ بافت تاریخی تلاش کنیم.

رئیس مرکز مطالعات شورای شهر همدان پیشنهاد داد:

ضرورت جانمایی مکان مناسب برای احداث پارک مشاهیر

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر ضرورت جانمایی مکان مناسب برای احداث پارک مشاهیر؛ پیشنهاد داد: با توجه به موقعیت شهری و شاخص‌های جغرافیایی و اجتماعی زمین مجاور عمارت نورمهال، بررسی امکان احداث پارک مشاهیر در آن سایت در دستور کار مدیریت شهری و دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

بررسی چالش طرح جامع شهری روی میز صحن شورا

هشتادمین جلسه علنی صحن شورای اسلامی شهر همدان به‌منظور بررسی مشکلات تهیه طرح جامع شهر همدان و مسائل فی مابین شهرداری و راه‌وشهرسازی با حضور اعضای شورا، مدیرکل راه‌وشهرسازی استان، شهردار و مدیران و کارشناسان شهری برگزار شد.

رئیس مرکز مطالعات شورای شهر همدان پیشنهاد داد:

ضرورت جانمایی مکان مناسب برای احداث پارک مشاهیر

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر ضرورت جانمایی مکان مناسب برای احداث پارک مشاهیر؛ پیشنهاد داد: با توجه به موقعیت شهری و شاخص‌های جغرافیایی و اجتماعی زمین مجاور عمارت نورمهال، بررسی امکان احداث پارک مشاهیر در آن سایت در دستور کار مدیریت شهری و دستگاه‌های متولی قرار گیرد.