رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا خواستار شد:

چرا جمعیت شهر همدان اعلام نمی‌شود؟

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان خواستار اعلام نتایج طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ماه سال گذشته شد.