نظارت، بازرسی و امور اداری

رییس شورای اسلامی شهر همدان:

تعامل مدیریت شهری و فرمانداری منجر به خدمات رسانی بهتر می‌شود

رییس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه ارتباط و تعامل موثر و مفید بین شهرداری، شورای شهر و فرمانداری موجب ارائه خدمت بهتر می‌شود، گفت: این امر با همدلی و اتحاد محقق می‌شود و ثبت جهانی هگمتانه و رفع ترافیک خروجی به سمت تهران با جابجایی سوغات فروش‌ها نمونه بارز این امر بود.

رییس کمیسیون بازرسی و نظارت شورای شهر همدان:

مطالبات پیمانکاران شهرداری از محل خزانه و عادلانه پرداخت شود

رییس کمیسیون بازرسی، نظارت و امور اداری شورای شهر همدان با بیان اینکه باید پرداخت مطالبات پیمانکاران از محل خزانه مدنظر قرار گیرد، گفت: رعایت عدالت در پرداخت مطالبات نیز امری ضروری است.

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر همدان تاکید کرد:

تعیین تکلیف اطلس فرهنگی شهر و سامانه شمسه شهرداری

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان بر تعیین تکلیف اطلس فرهنگی و سامانه شمسه شهرداری تاکید کرد.

رییس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر همدان:

پارکینگ آقاجانی بیگ، ۱۸ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد

رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان گفت: طی یک ماه گذشته با برگزاری مناقصه، پیمانکار جدید بومی انتخاب و کار با توان بالا شروع شده و طبق زمان‌بندی در 18 ماه آینده پروژه به اتمام خواهد رسید.

رییس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر همدان:

اولویت شهرداری در حوزه ورزشی فراهم کردن زیرساخت‌هاست

رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با بیان اینکه اولویت شهرداری در مباحث ورزشی فراهم کردن زیرساخت‌هاست، گفت: ساخت و تجهیز سالن‌های ورزشی در مناطق مختلف به منظور استفاده عموم مردم از جمله مهمترین وظایف شهرداری است.

تاکید سخنگوی شورای شهر همدان در صحن:

حرمت شورای شهر از سوی مسئولان حفظ شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان گفت: ضروری است جایگاه و حرمت شورای اسلامی شهر به عنوان نهاد مردمی از سوی مسئولان حفظ شود.