نظارت، بازرسی و امور اداری

رییس کمیسیون نظارت و بازرسی َشورای شهر همدان:

ساماندهی نیروی انسانی مهمترین دغدغه مدیریت شهری است

رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان گفت: ساماندهی نیروی انسانی یکی از مهمترین دغدغه‌های موجود در شهرداری همدان است و باید قانون به نحوی رعایت شود که موجب برقراری عدالت و انگیزه‌بخشی در بین کارکنان شود که این امر در ارتقای بهره‌وری بسیار موثر خواهد بود.

رییس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر همدان:

رعایت عدالت کاری در بین کارکنان شهرداری ضروری است/مشاغل سخت و عملیاتی مشخص شود

رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با بیان اینکه متأسفانه عمده کارشناسان در برخی قسمت‌های شاغل در شهرداری از دیده نشدن زحمات ناراضی هستند، گفت: مهمترین عامل انگیزشی کارکنان، ارتقای پله به پله و ایجاد عدالت کاری در بین کارکنان است.

رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان:

تقویت ناحیه محوری و سامانه ۱۳۷ مورد تأکید شورای شهر است

رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان گفت: تقویت نواحی و سامانه 137 از موارد تأکیدی این کمیسیون بوده که می‌تواند در رضایت شهروندی موثر بوده و تا تحقق آنها به طور جد پیگیر هستیم.

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر همدان:

افزایش ۴ درصدی بیمه کارگران ساختمانی به بی‌نظمی قانون دامن می‌زند

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان گفت: مصوبه افزایش 4 درصدی بیمه کارگران ساختمانی به بی‌نظمی قانون دامن می‌زند.

رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان:

انجام تخصصی کار در مدیریت شهر ضروری است/ نیروها در تخصص‌های جذب شده بکارگیری شوند

رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با بیان اینکه باید انجام کار در مدیریت شهر تخصصی شود، گفت: نیروهای جذب شده از نیروهای خدماتی، فنی و... در شهرداری باید در قسمت‌های تخصصی خود مشغول بکار شوند تا کیفیت خدمات شهری افزایش یابد.

در دیدار اعضای هیأت انطباق فرمانداری همدان با شورانشینان تأکید شد:

لزوم همدلی و همراهی بیشتر در جهت رفع موانع و خدمات رسانی بهتر به مردم

رئیس و اعضای هیأت انطباق فرمانداری همدان با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر همدان با رئیس و اعضای شورای شهر دیدار و گفتگو کردند.