بررسی چالش طرح جامع شهری روی میز صحن شورا

هشتادمین جلسه علنی صحن شورای اسلامی شهر همدان به‌منظور بررسی مشکلات تهیه طرح جامع شهر همدان و مسائل فی مابین شهرداری و راه‌وشهرسازی با حضور اعضای شورا، مدیرکل راه‌وشهرسازی استان، شهردار و مدیران و کارشناسان شهری برگزار شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

ضرورت مطالعات عارضه سنجی ترافیکی ساختمان‌های ویژه شهر

رئیس کمیسیون خدمات شهری حمل و نقل، ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان بر ضرورت بررسی طرح مطالعات عارضه سنجی ترافیکی برای صدور پروانه‌های ساختمانی شهر همدان تأکید کرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا تأکید کرد:

مجسمه‌سازی ضرورتی برای بهبود کیفیت بصری شهر

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: امروزه مجسمه‌سازی نه به‌عنوان تزیین شهری، بلکه به مثابه ضرورتی ناگزیر در راستای ارتقا و بهبود کیفیت بصری محیط در نظر گرفته می‌شود.

گزارش تصویری:

مراسم گشایش دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور در شهرداری همدان

گزارش تصویری؛ مراسم گشایش دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور در شهرداری همدان با حضور مسؤولان کشوری و استانی به صورت مجازی و حضوری.

تاکید گردان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

ضرورت تدوین پیوست تاب‌آوری برای پروژه‌های شهری

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان بر تدوین پیوست تاب‌آوری برای پروژه‌ها در شهرداری همدان تأکید کرد.

گردان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان تأکید کرد:

ساماندهی کارگران فصلی برای حفظ کرامت انسانی آنهاست

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: در صورت ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، شأن و کرامت انسانی آنها حفظ می‌شود.