تاکید رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان:

بودجه آموزش های شهروندی نباید در سایر بخش ها هزینه شود

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان گفت: بودجه بخش آموزش های شهروندی نباید در سایر بخش ها هزینه شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان خبر داد:

گذر «فرهنگ و هنر» در همدان ایجاد می شود

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان گفت: به زودی تفاهم نامه همکاری شورا و شهرداری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان پیرامون ایجاد گذر «فرهنگ و هنر» در این شهر منعقد می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان:

ورزش محلات از اولویت های اساسی برنامه های شهرداری باشد

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان بر توسعه ورزش محلات تأکید کرد و گفت: ورزش محلات باید جزو اولویت های اساسی برنامه های شهرداری قرار گیرد و تمامی برنامه ریزی های ورزشی در راستای گسترش این ورزش بوده و در حاشیه قرار نگیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان:

شهرداری در عمل به پویش “نه به کیسه های پلاستیکی” پیشگام باشد

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان گفت: شهرداری در پویش "نه به کیسه های پلاستیکی" پیشگام باشد.