چندرسانه ای

کلیپ:

بازدید اعضای شورای شهر همدان پروژه های عمرانی شهرداری

کلیپ ؛ بازدید اعضای شورای اسلامی شهر همدان از روند اجرایی پروژه های عمرانی مناطق چهارگانه شهرداری همدان.؛ بازدید اعضای شورای اسلامی شهر همدان از روند اجرایی پروژه های عمرانی مناطق چهارگانه شهرداری همدان.

کلیپ:

گفت‌وگوی عسگریان، رئیس کمیسیون نظارت شورا در بازدید از پروژه های شهری

کلیپ ؛گفت‌وگوی سید مسعود عسگریان، رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان در خصوص بازدید از پروژه‌های شاخص شهری همدان به مناسبت روز و هفته شوراهای شهر و روستا.

کلیپ:

گفت‌وگوی اکبر کاوسی امید رییس کمیسیون بودجه شورا در بازدید از پروژه‌های شهری

کلیپ؛ گفت‌وگوی اکبر کاوسی امید رییس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان در خصوص بازدید از پروژه‌های شاخص شهری همدان به مناسبت هفته شوراهای شهر و روستا.

کلیپ:

گفت‌وگوی مولوی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورا

کلیپ ؛گفت‌وگوی ابراهیم مولوی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان در خصوص بازدید از پروژه‌های شاخص شهری همدان به مناسبت روز شوراها.