چندرسانه ای

کلیپ:

گفت‌وگوی عسگریان، رئیس کمیسیون نظارت شورا در بازدید از پروژه های شهری

کلیپ ؛گفت‌وگوی سید مسعود عسگریان، رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان در خصوص بازدید از پروژه‌های شاخص شهری همدان به مناسبت روز و هفته شوراهای شهر و روستا.

کلیپ:

گفت‌وگوی اکبر کاوسی امید رییس کمیسیون بودجه شورا در بازدید از پروژه‌های شهری

کلیپ؛ گفت‌وگوی اکبر کاوسی امید رییس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان در خصوص بازدید از پروژه‌های شاخص شهری همدان به مناسبت هفته شوراهای شهر و روستا.

کلیپ:

گفت‌وگوی مولوی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورا

کلیپ ؛گفت‌وگوی ابراهیم مولوی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان در خصوص بازدید از پروژه‌های شاخص شهری همدان به مناسبت روز شوراها.

کلیپ :

گفت‌وگوی بادامی نجات نایب رییس شورا در بازدید از پروژه‌های شهری

کلیپ گفت‌وگوی حمید بادامی نجات رییس شورای اسلامی شهر همدان در خصوص بازدید از پروژه‌های شاخص شهری همدان به مناسبت هفته شوراهای شهر و روستا.

کلیپ:

گفت‌وگوی حسین قراباغی رییس کمیسیون اقتصاد شورای شهر همدان

کلیپ؛ گفت‌وگوی حسین قراباغی رییس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان در بازدید از پروژه‌های شاخص شهری همدان به مناسبت هفته شوراهای شهر و روستا.

کلیپ:

گفت‌وگوی رییس شورا درخصوص بازدید از پروژه‌های شهری

کلیپ گفت‌وگوی کامران گردان رییس شورای اسلامی شهر همدان در خصوص بازدید از پروژه‌های شاخص شهری همدان به مناسبت روز و هفته شوراهای شهر و روستا.