مرکز همایش های قرآنی و بین المللی شهر همدان

مرکز همایش های قرآنی و بین المللی شهر همدان


گردش در شهر Description
  • 0
  • اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

مرکز همایش های قرآنی و بین المللی شهر همدان بنایی بزرگ با زیربنایی بالغ بر ۱۵ هزار متر مربع با گنبدی  بزرگ فلزی در بلوار ارم همدان که مسیر گردشگری است احداث شده است.