تماس با ما

کاربر گرامی

شورای اسلامی شهر همدان از پیشنهادات ، نظرات و انتقادات سازنده شما در جهت بهبود نظارت بر امور جاری شهر و مدیریت شهری استقبال می نماید. به این منظور می توانید با پر کردن فرم انتقادات و پیشنهادات، ما را در جریان نقطه نظرات خود قرار دهید.


پل های ارتباطی ما

تلفن های تماس : ۸ - ۳۸۳۷۰۱۰۴ - ۰۸۱

پست الکترونیک :Council@hamedan.ir

https://t.me/hamedan_shoraa

اینستاگرام :hamedan_shora6

آدرس : همدان ، خیابان مهدیه ، خیابان شهید بهنامجو، شورای اسلامی شهر همدان

کد پستی: ۶۵۱۶۷۳۳۴۵۷