اکبر کاوسی امید

——

نام و نام خانوادگی : اکبر کاووسی امید
نام پدر : مروتعلی
تاریخ تولد : ۱۳۵۸
تحصیلات : کارشناسی ارشد ریاضی محض
سمت : رییس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات

 

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

جهت ارسال نظرات، سوالات و پیشنهادات خود می توانید از طریق تکمیل فرم ارسال ذیل با ما در ارتباط باشید.