جواد گیاه شناس

———

 

نام و نام خانوادگی :جواد گیاه شناس
نام پدر :  محمود
تاریخ تولد : ۲۲/۶/۱۳۵۵
تحصیلات :  دکترای سیاست‌گذاری عمومی
سمت :  عضو و ئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورا

 

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

جهت ارسال نظرات، سوالات و پیشنهادات خود می توانید از طریق تکمیل فرم ارسال ذیل با ما در ارتباط باشید.